Check-in

Yourin is een muziekfestival voor kinderen van 8 tot 14 jaar. De festivalorganisator voelde de behoefte om de festivalbezoekers te registreren om hun veiligheid te garanderen en om de klassen en groepen die het festival bezoeken beter te kunnen beheren. De digitale dienstverlening evolueerde doorheen het ontwerpproces tot een veiligheids- en registratie app voor allerlei (zomer) kampen en evenementen. Het typische festivalpolsbandje is voorzien van een persoonlijke QR-code die in combinatie met de ontwikkelde app persoonlijke tracking toelaat.

  • Client: Yourin music festival
image-3-checkin
image-2-checkin
image-1-checkin
image-4-checkin

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...

Check-in

Yourin is a music festival for children between 8 and 14 years old. The festival organizer felt the need to register the festival visitors to ensure their safety and to better manage the classes and groups attending the festival. Throughout the design process, the digital service evolved towards a safety and registration app for all kinds of (summer) camps and events. The typical festival wristband has a personal QR-code, enabling personalized tracking in combination with the newly developed app.

  • Client: Yourin music festival

image-3-checkin

image-2-checkin

image-1-checkin

image-4-checkin