Burgerparticipatie 2.0

06/15/2017

Gedurende de maand juni experimenteren we in gemeente Schilde met een nieuwe vorm van burgerparticipatie. Ons onderzoeksteam ontwierp hiervoor een 'participatiepaviljoen' (luisterbox, babbelbox of kortweg “Kott van Dott”). Het is een fysieke installatie die gedurende een aantal weken in een gemeente of stad geplaatst kan worden om meningen, ideeën, noden of wensen van burgers te verzamelen. Alle interactie gebeurt via natuurlijke taal, en wordt nadien digitaal geanalyseerd en verwerkt.

20170614-c3pokott-project-_3

"Digitale participatie"

Binnen één van onze lopende onderzoeksprojecten, ITEA C3PO, gaan we op zoek naar hoe we steden en gemeenten kunnen ondersteunen in participatieprojecten. Onze focus ligt hierbij op het ontwerpen van methodes om grote groepen mensen op verschillende opeenvolgende tijdstippen in een cocreatief traject te betrekken. We zoeken specifiek naar alternatieven voor de typische 'standaard' enquêtes, met als doel te komen tot meer 'rijke' inzichten op basis van kwalitatieve data.

Wat ons opviel toen we dit project startten was dat veel organisaties inzetten op digitale burgerparticipatie. Dit komt, in veel gevallen, neer op een online platform waarop vragen gesteld en/of ideeën gepost kunnen worden. Hoewel dit een boeiende evolutie is, werd het ook meteen duidelijk dat deze nieuwe vormen van burgerparticipatie maar een beperkt segment van de bevolking bereiken. Onze doelstelling binnen het lopende onderzoeksproject is om nieuwe vormen van participatie aan te bieden zodat ze een zo breed mogelijk deel van de bevolking aanspreken én bereiken.

20170614-c3pokott-project-_1
20170614-c3pokott-project-_4

Schilde luistert

Gedurende de maand juni 2017 loopt het eerste experiment, in samenwerking met de gemeente Schilde. Studio Dott nam het initiatief om hiervoor een participatiepaviljoen te ontwerpen, wat tot stand kwam in samenwerking met Christophe VG, Cropland, Solution Group, Orange en CitizenLab.

Met dit eerste traject werken we rond het kerkplein in de gemeente. Voor er plannen voor het te vernieuwen plein ontworpen worden, vragen we aan de burgers wat zij nodig, leuk, aangenaam en zinvol achten. Met de input van de omwonenden en andere inwoners kan de gemeente Schilde het pakket van eisen voor het plein verfijnen en finaliseren.

We werken met een gelaagd systeem om dit mogelijk te maken. Het participatiepaviljoen houdt halt op 3 plekken in de gemeente. In het paviljoen presenteren we verschillende thema's die relevant zijn voor de ontwikkeling van het plein (mobiliteit, sfeer, activiteiten en inrichting). Inwoners kunnen hun idee of mening delen via een digitaal geconnecteerde telefoonhoorn. We werken hier bewust enkel via stemberichten, om de interactie zo vertrouwd mogelijk te laten overkomen. Daarnaast is er een online participatieplatform, waar we dezelfde thema's aansnijden en waar burgers in dialoog kunnen treden met elkaar en met de gemeente.

Alle data wordt nadien digitaal verwerkt. De opgenomen gesprekken in het paviljoen worden anoniem verwerkt door computeralgoritmes. Het doel is op basis van deze analyse een uitspraak te kunnen doen over zowel de inhoud van de antwoorden (themaclusters, patronen, overkoepelende meningen,…) als over het sentiment van de antwoorden (woordgebruik, gevoelsuitdrukking,...)

"Met de luisterbox maken we digitale burgerparticipatie mogelijk voor iedereen."

Slimme steden #smartcities

Als ontwerpbureau geloven we heel sterk in het aangaan van constructieve dialogen met alle betrokken stakeholders. Binnen steden wordt steeds vaker technologie ingezet om die dialoog aan te gaan, maar vaak wordt de menselijke interactie met die technologie op de tweede plaats gezet.

Met het participatiepaviljoen hebben we de ambitie een digitaal geconnecteerde gemeente of stad te ondersteunen, waarbinnen de interactie met en tussen mensen op de eerste plaats komt, en waarbij geen digitale vaardigheden van de inwoners vereist zijn.