Aipa

“Ageing in place”, of simpelweg thuis blijven wonen, dat is wat de meeste senioren wensen, maar voor velen is het momenteel niet mogelijk. Welke infrastructurele, sociale en maatschappelijke voorwaarden moeten ingevuld worden om wel te kunnen "ouder worden in de eigen leefomgeving"? Dat wilden we samen met het platform AIPA (ageing in place Aalst) onderzoeken.

  • Winner Henry Van De Velde Award Design Research 2016
  • Aalst

Alles kan beter

De meeste ouderen zijn erg gehecht aan hun eigen huis, hun buren, hun wijk, en bovenal hun zelfstandigheid. Wanneer ze moeten verhuizen, is de aanpassing erg groot, en gaat die vaak gepaard met verdriet en eenzaamheid. Maar aangepast wonen kan ook anders. In het AIPA project ligt de focus op het tegengaan van vereenzaming en op de betaalbaarheid van wonen en zorg, met bijzondere aandacht voor sociaal zwakkere doelgroepen.

20161121-aipa-img_9

Cocreatief

Het grote doel van dit project was om te onderzoeken waaruit een woonzorgwijk kan bestaan en hoe Aalst zichzelf kan positioneren als dé zorgstad bij uitstek. Dit onderzoek moet dan tot een aantal korte- en langetermijnoplossingen leiden die kunnen bijdragen tot de verdere verfijning van een ideale woonzorgomgeving. Samen met de stad Aalst kozen we een service design aanpak, om in een cocreatieve setting ideeën en oplossingen te genereren. We organiseerden workshops met bewoners, zorgverstrekkers, stadsmedewerkers en ondernemers. Door in iedere workshop andere methodes te gebruiken, stimuleerden we de deelnemers bij de ideegeneratie. Door telkens verder te bouwen op de resultaten van de vorige sessies, werd gaandeweg de richting bepaald.

20161121-aipa-img_7
20161121-aipa-img_10
20161121-aipa-img_6
20161121-aipa-img_5

Mobiliteit

Tijdens de eerste twee sessies over groenvoorziening, centrale adviesverlening en het stimuleren van het actief wijkgevoel in de buurt, gaven zorgverstrekkers aan dat mobiliteit in Aalst een probleem was. We deden een experiment met GPS trackers en konden zo de effectieve routes en conflicten in kaart brengen. Hierdoor zagen we dat de routes en het vervoer niet zo zeer problematisch waren, maar dat de kern van het probleem zat in het vinden van parkeerplaatsen.

Voorzieningen

Voor de volgende sessie maakten we een inventaris van de huidige voorzieningen en hun locatie. Zo werden de verschillende voorzieningen geclusterd, werd gekeken welke er waar ontbreken en waar nieuwe voorzieningen ingeplant kunnen worden. In de laatste sessie bouwden we daarop verder om zo te resulteren in een definitie van “een woonzorgwijk als meegroeiwijk”, een wijk die ongeacht de levensfase en (tijdelijke) noden van de inwoners steeds infrastructuur, zorg en diensten op maat biedt.

20161121-aipa-img_3
20161121-aipa-img_4

Testprojecten

Uit de resultaten van dit traject werden een aantal ideeën geselecteerd die als testprojecten geïmplementeerd werden: een pop-upontmoetingsruimte, de zorgfiets(taxi), een parkeerkaart voor zorgverstrekkers en een sociale syndicus als aanspreekpunt voor sociale en zorggerelateerde zaken in een nieuwbouwproject in Aalst.

Aalst, stad met zicht op zorg

section001-aipa-banner
section002-aipa-banner
section003-aipa-banner
section004-aipa-banner-v4
section005-aipa-banner-v4
section006-aipa-banner-v4
section006-copy-aipa-banner-v4
ezd

"In 2016 werd ons werk bekroond met een Henry Van De Velde Award in de categorie Design Research."