Assurax retail concept

Een nieuw retailconcept werd ontwikkeld, waarbij de online service en de fysieke kantoren een geïntegreerd geheel zijn. Tegelijk werd een sterk onderscheiden merkbeeld (nieuwe huistijl, logo enz) gecreëerd dat de waarden van merk Assurax ondersteunt (transparantie, openheid, vertrouwen, professionaliteit).

  • Client: Assurax
image-2-assurax
image-3-copy-2-assurax
image-1-assurax

Voorstudie persona's

Vanuit een gebruikersonderzoek zijn we op zoek gegaan naar potentiële klanten (personas) waarvoor een fysiek kantoren netwerk een meerwaarde zou kunnen zijn, Hieruit werden 4 potentiële klantengroepen gedefinieerd, elk met hun eigen kenmerken (jong, oud, man, vrouw enz). Per groep analyseerden we hun behoeften en brachten we hun aankoopproces in kaart. Hoe verloopt het eerste contact, hoe worden producten vergeleken, hoe wordt er beslist en hoe wordt de portefeuille beheert. En wat is de meerwaarde van een fysiek kantoor in dit proces.

Evenwicht tussen online & fysiek

Na de voorstudie werd bekeken welke diensten aangeboden moesten worden via het internet en welke in een fysieke shopomgeving en hoe kunnen die elkaar versterken om zodoende de klant optimaal te kunnen bedienen? Maar ook, hoe geef je ze vorm, zodat de diensten begrijpelijk zijn en vertrouwen wekken?

image-3-copy-assurax
image-7-copy-assurax

Klantenbeleving

Meestal zit je nu tegenover een verkoper die alles intypt op zijn computer om tenslotte een afgedrukt document te moeten ondertekenen. Dit is allesbehalve transparant en geeft de klant een onzeker gevoel. Door, tijdens een gesprek, de makelaar naast de klant te plaatsen en zo samen op één scherm te kijken, wordt meer vertrouwen gecreëerd. Ook de interface voor de makelaars werd begrijpbaar opgebouwd waardoor de klant niet enkel duidelijk kan volgen, maar ook thuis alles kan herbekijken via de website.

Naadloze integratie

Belangrijk is dat in de fysieke shopomgeving de online dienst ook vertegenwoordigd is. In het voorste gedeelte van de shop kan de klant zelf op de website zijn portefeuille inzien, informatie verzamelen of wegwijs worden gemaakt. Zo moet een klant het proces thuis kunnen opstarten en vervolgens in de winkel zijn aankoop kunnen afronden, maar evengoed omgekeerd.

image-5-assurax
screenshot2015-10-15at15-38-15
image-4-copy-2-assurax
image-6-copy-2-assurax