Assurax retail concept

A new retail concept was developed, fusing the online service and physical offices to a whole. At the same time, a strongly distinct brand image (new house style, logo, etc.) was created, supporting the values of the Assurax brand (transparency, openness, confidence, professionalism).

  • Client: Assurax
image-2-assurax
image-3-copy-2-assurax
image-1-assurax

Preliminary study personas

With user research as a starting point, we looked for potential customers (personas) for whom a network of physical offices could be an added value. From there, 4 potential customer groups were defined, each with their own characteristics (young, old, man, woman, etc.). We analyzed the needs for each group and mapped their purchase process. What is the first interaction like, how are products compared, how are decisions made and how is the portfolio managed? And what is the added value of a physical office in this process?

A balance between online & physical

After the preliminary study, we looked at which services needed to be offered through the internet and which services needed to be offered through a physical shopping environment, as well as how these could reinforce each other, in order to serve the customer in the best possible way. But also, how should they be designed, such that the services are easy to understand and inspire confidence?

image-3-copy-assurax
image-7-copy-assurax

The customer experience

Usually, you would find yourself sitting across from a salesman or saleswoman who’s typing everything into a computer, after which you’d have to sign a printed document. This is far from transparent and gives the customer a feeling of uncertainty. Placing the broker next to the client during a conversation, both looking at the same screen, creates a higher level of trust. The interface for brokers was also designed in a comprehensible way, so that the customer can follow all the steps, but can also use the website to review everything at home.

Seamless integration

It is important that the online service is also present in the physical shopping environment. In the front part of the shop, customers can use the website to view their portfolio, gather information or find their way around. It should therefore be possible for customers to start the process at home and then conclude their purchase in the shop, or the other way around.
meta-description (160 tekens)
How do you integrate an insurance company’s online service and physical offices? For this purpose, we developed a new, transparent and clear retail concept.

image-5-assurax
screenshot2015-10-15at15-38-15
image-4-copy-2-assurax
image-6-copy-2-assurax

Assurax retail concept

Een nieuw retailconcept werd ontwikkeld, waarbij de online service en de fysieke kantoren een geïntegreerd geheel zijn. Tegelijk werd een sterk onderscheiden merkbeeld (nieuwe huistijl, logo enz) gecreëerd dat de waarden van merk Assurax ondersteunt (transparantie, openheid, vertrouwen, professionaliteit).

  • Client: Assurax

image-2-assurax

image-3-copy-2-assurax

image-1-assurax

Voorstudie persona's

Vanuit een gebruikersonderzoek zijn we op zoek gegaan naar potentiële klanten (personas) waarvoor een fysiek kantoren netwerk een meerwaarde zou kunnen zijn, Hieruit werden 4 potentiële klantengroepen gedefinieerd, elk met hun eigen kenmerken (jong, oud, man, vrouw enz). Per groep analyseerden we hun behoeften en brachten we hun aankoopproces in kaart. Hoe verloopt het eerste contact, hoe worden producten vergeleken, hoe wordt er beslist en hoe wordt de portefeuille beheert. En wat is de meerwaarde van een fysiek kantoor in dit proces.

Evenwicht tussen online & fysiek

Na de voorstudie werd bekeken welke diensten aangeboden moesten worden via het internet en welke in een fysieke shopomgeving en hoe kunnen die elkaar versterken om zodoende de klant optimaal te kunnen bedienen? Maar ook, hoe geef je ze vorm, zodat de diensten begrijpelijk zijn en vertrouwen wekken?

image-3-copy-assurax

image-7-copy-assurax

Klantenbeleving

Meestal zit je nu tegenover een verkoper die alles intypt op zijn computer om tenslotte een afgedrukt document te moeten ondertekenen. Dit is allesbehalve transparant en geeft de klant een onzeker gevoel. Door, tijdens een gesprek, de makelaar naast de klant te plaatsen en zo samen op één scherm te kijken, wordt meer vertrouwen gecreëerd. Ook de interface voor de makelaars werd begrijpbaar opgebouwd waardoor de klant niet enkel duidelijk kan volgen, maar ook thuis alles kan herbekijken via de website.

Naadloze integratie

Belangrijk is dat in de fysieke shopomgeving de online dienst ook vertegenwoordigd is. In het voorste gedeelte van de shop kan de klant zelf op de website zijn portefeuille inzien, informatie verzamelen of wegwijs worden gemaakt. Zo moet een klant het proces thuis kunnen opstarten en vervolgens in de winkel zijn aankoop kunnen afronden, maar evengoed omgekeerd.

image-5-assurax

screenshot2015-10-15at15-38-15

image-4-copy-2-assurax

image-6-copy-2-assurax