Cocreatie SD Worx

SD Worx deed een beroep op Studio Dott om hun kantoren in de Koningstraat 284 te Brussel te herontwerpen. Hiervoor werd eerst een behoefteanalyse uitgevoerd.

De analyse resulteerde in visueel uitgewerkte concepten die de herinrichting en herindeling van de 2 gebouwen van de Koningstraat, van alle verdiepingen en van de belangrijkste ruimtes illustreren. Omwille van de impact van deze organisatorische verandering werden de interieur- en inrichtingsconcepten aan alle SD medewerkers van deze locatie voorgelegd. Via creatieve co-design workshops bepaalden de medewerkers binnen het 'pakket van eisen' de prioriteiten, must-haves en nice-to-haves.

image-3-co-creatie-sd-worx

Cocreatie

Via observaties, interviews, conceptuele brainstorm sessies en een enquête werden de behoeften en wensen van de SD Worx medewerkers en leidinggevenden in kaart gebracht. Dit resulteerde in een aantal concrete concepten die verder konden worden uitgediept.

image-42-co-creatie-sd-worx
image-1-co-creatie-sd-worx

Flexibiliteit

Tegelijkertijd werd er bij het uitwerken van de nieuwe interieurconcepten rekening gehouden met de nieuwe manier van werken of de 'activity-based working': hoe kunnen SD medewerkers flexibeler, slimmer, efficiënter, ... werken in functie van het soort taak of activiteit dat op een bepaald moment moet worden uitgevoerd.

image-2-co-creatie-sd-worx
image-5-co-creatie-sd-worx