Cocreatie SD Worx

SD Worx deed een beroep op Studio Dott om hun kantoren in de Koningstraat 284 te Brussel te herontwerpen. Hiervoor werd eerst een behoefteanalyse uitgevoerd.

De analyse resulteerde in visueel uitgewerkte concepten die de herinrichting en herindeling van de 2 gebouwen van de Koningstraat, van alle verdiepingen en van de belangrijkste ruimtes illustreren. Omwille van de impact van deze organisatorische verandering werden de interieur- en inrichtingsconcepten aan alle SD medewerkers van deze locatie voorgelegd. Via creatieve co-design workshops bepaalden de medewerkers binnen het 'pakket van eisen' de prioriteiten, must-haves en nice-to-haves.

image-3-co-creatie-sd-worx

Cocreatie

Via observaties, interviews, conceptuele brainstorm sessies en een enquête werden de behoeften en wensen van de SD Worx medewerkers en leidinggevenden in kaart gebracht. Dit resulteerde in een aantal concrete concepten die verder konden worden uitgediept.

image-42-co-creatie-sd-worx
image-1-co-creatie-sd-worx

Flexibiliteit

Tegelijkertijd werd er bij het uitwerken van de nieuwe interieurconcepten rekening gehouden met de nieuwe manier van werken of de 'activity-based working': hoe kunnen SD medewerkers flexibeler, slimmer, efficiënter, ... werken in functie van het soort taak of activiteit dat op een bepaald moment moet worden uitgevoerd.

image-2-co-creatie-sd-worx
image-5-co-creatie-sd-worx

Cocreatie SD Worx

SD Worx came to Studio Dott to redesign their offices at Koningstraat 284 in Brussels. The first step in the process was a requirements analysis.

This analysis led to visually detailed concepts illustrating the makeover and rearrangement of the most important spaces on all floors of the 2 buildings at this location. Given the impact of this organizational change, the concepts of the new interior and design were presented to all SD employees in this location. Creative co-design workshops allowed the employees to determine the priorities, must-haves and nice-to-haves within the ‘package of demands’.

  • Client: SD Worx
image-3-co-creatie-sd-worx

Cocreation

The wishes and needs of the SD Worx employees and executives were mapped through observations, interviews, conceptual brainstorming sessions and a survey. This resulted in a number of concrete concepts to be further explored.

image-42-co-creatie-sd-worx
image-1-co-creatie-sd-worx

Flexibility

At the same time, the elaboration of the new interior concepts was done keeping in mind the new way of working, or 'activity-based working': how can SD employees work in a more flexible, efficient and smart way, depending on the type of task or activity that needs to be undertaken at any given time.

image-2-co-creatie-sd-worx
image-5-co-creatie-sd-worx