Diotto

Het DIOTTO-project heeft als doel alleenwonende senioren langer zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te laten wonen. Dit door hen te ondersteunen en te activeren in hun dagelijkse leven en door het creëren van een gevoel van gerustheid bij de mantelzorgers.

Net daarom lag de focus van het project op het conceptualiseren en ontwikkelen van Internet of Things diensten die vertrekken vanuit de context van de senior.

  • Zorgproeftuin AIPA
  • Aalst
  • Sensolus, Studio Dott, Waylay

Ontwerpgedreven onderzoek

Te vaak moeten we vaststellen dat technologische producten op de seniorenmarkt zeer technologiegedreven zijn ontwikkeld. Dit willen we veranderen, en daarom zetten we binnen dit zorgproeftuinproject de sociaal-maatschappelijke context voorop. We streven naar een voor de senior relevant product en/of dienst waarbij technologie gebruikt wordt om senioren en hun sociale kring(en) te ondersteunen.

Dankzij de zorgproeftuin AIPA konden we de impact van mogelijke oplossingen uitgebreid en stapsgewijs onderzoeken. Het uiteindelijke resultaat hiervan, ÇAVA, is een werkend prototype dat getest werd binnen 7 families.

Contextuele analyse

Een cultural probe werd verdeeld over 50 senioren met zeer diverse achtergronden. Bij een selectie ervan werd een interview gedaan om diepere inzicht te krijgen in de sociale kring, de relatie tot technologie en het belang van fysieke producten bij deze doelgroep.

Op deze manier wisten we als ontwerpteam welke waarden van belang waren en werden zo vertaald in tastbare persona's.

20170320-diotto-project-_3
20170320-diotto-project-_4

Mixed fidelity prototyping

Verschillende cocreatiemomenten met verschillende stakeholders werden opgezet. Er werd gebruik gemaakt van 'mixed fidelity prototypes' of prototypes die de illusie wekken dat ze functioneel zijn, terwijl het meteen ook duidelijk is dat het geheel nog in ontwikkeling is. Door deze manier van visualiseren werd het voor de betrokken doelgroepen meteen duidelijk welke concepten we voor ogen hadden.

Interactieontwerp

Op basis van inzichten uit de cocreatiesessies met eindgebruikers en experten, werd de richting van het projectresultaat steeds duidelijker: een zowel digitale als fysieke interactie met het product bleek essentieel. 

Dankzij de diverse en brede expertise binnen het team kon dit vertaald worden in zeer tastbare, 'hybride' wireframes en interactieconcepten.

20170320-diotto-project-_2

ÇAVA

ÇAVA is het resultaat van onderzoeksproject DIOTTO. Het product is een manier om in een steeds digitalere wereld senioren niet uit het oog te verliezen. Via het delen van foto's en activiteiten tussen senior en familie/mantelzorger creëren we een sociaal ondersteunend systeem op een niet-intrusieve manier.

ÇAVA bestaat uit 3 complementaire componenten:

  • Digitaal fotokader
  • Tijdlijn met dagelijkse routines en activiteiten
  • Sensoren
20170320-diotto-project
20170320-diotto-project-_7

Senior

Met ÇAVA kan oma of opa inpikken op sociale kanalen waar ze voorheen moeilijk toegang toe had. Via het digitale fotokader ontvangen ze geregeld foto’s en berichten van familie en vrienden waarop ze vervolgens kunnen reageren.

In combinatie met strategisch geplaatste sensoren op dagelijks gebruikte objecten of op specifieke plaatsen krijgt de familie een beeld van de dagelijkse routine en eventuele afwijkingen. Dit creëert een gevoel van veiligheid zonder privacy op te geven.

Familie & mantelzorgers

Oma of opa kan helaas niet altijd mee op familieuitstap, maar via ÇAVA worden vaak foto’s doorgestuurd. Zo zijn ze er altijd een beetje bij. Bovendien hoeft de familie zich geen onnodige zorgen te maken, want dankzij degeregistreerde sensordata en de activiteit op het digitale fotokader weten ze dat alles ok is!

Mocht er toch iets niet in orde lijken of afwijken van de dagelijkse routine, dan weten ze dat ze hier meteen melding van krijgen.

20170320-diotto-project-_6
diotto_footer1
diotto_footer3
diotto_footer2