Custola

Active Curling is de indoor variant van curling op ijs (die sport met zware stenen en borstels).

De Custola (kort voor Curling Stone Launcher) is een hulpmiddel om Active Curling toegankelijk te maken voor mindervaliden, op een manier waarbij geen competitief voor- of nadeel ontstaat. Validen en mindervaliden kunnen het spel hierdoor op het zelfde niveau tegen elkaar spelen, al dan niet gebruik makend van de Custola.

  • Client: Custola
image-2-custola

Zelfstandig

We ontwikkelden de launcher op basis van een idee van Debomat, na uitvoerige observaties bij de doelgroep waarbij we de noden en mogelijkheden in kaart brachten.

Tot nu toe was Boxia de enige sport voor mensen met ernstige fysieke beperkingen. Het nadeel hiervan is echter dat steeds een (dure) persoonlijke uitrusting nodig is en een persoonlijke begeleider. Bij Active Curling in combinatie met de Custola gebruikt een groep de zelfde uitrusting en is de persoonlijke begeleider niet noodzakelijk.

image-6-custola
image-5-custola
image-4-custola
image-3-custola

Custola

Active Curling is the indoor version of curling on ice (that’s the sport with the heavy stones and the brooms).

The Custola (short for Curling Stone Launcher) is an aid to allow disabled people to play Active Curling in a way that doesn’t create a competitive advantage or disadvantage. Able-bodied and disabled people can now face off at the same level, either using the Custola or not.

  • Client: Custola
image-2-custola

Independant

We developed the launcher based on an idea by Debomat, and after thorough observations of the target group during which we mapped the needs and possibilities.

Up to now, Boccia was the only sport for people with serious physical disabilities. The disadvantage however is that it requires (expensive) personal gear and a personal assistant. In the case of Active Curling using the Custola, a group of players can use the same gear and there is no need for personal assistants.

image-6-custola
image-5-custola
image-4-custola
image-3-custola