Museumkast

Meyvaert Glass Engineering is gespecialiseerd in het vervaardigen van op maat gemaakte museumkasten en vitrines. Voor hen ontwikkelden we de Sanaa vitrinekast. Met deze kast willen we nu ook een breder publiek aanspreken door hen een standaardproduct aan te bieden. De modulariteit van de kasten zorgt bovendien voor voldoende flexibiliteit voor de wisselende tenstoonstelling en bijhorende opstellingen.

  • Red Dot Design Award winner 2010
  • Henry van de Velde label 2010
  • Client: Meyvaert Museum
  • www.meyvaertmuseum.com
image-3-museumkast
image-6-museumkast
image-7-copy-museumkast
red-dott-transp

"Red Dot Design Award winner 2010"

Makkelijke assemblage

De Sanaa vitrinekast wordt als losse panelen getransporteerd, waarbij de randen van het glas beschermd zijn door de de aluminium profielen rondom. Twee personen kunnen de kast eenvoudig opbouwen zonder het gebruik van specifieke gereedschappen. Het gepatenteerde verbindingssysteem laat toe de kast telkens op nieuw op te bouwen en te demonteren. Ideaal voor veranderende tentoonstellingen, compact opbergen of transport.

image-temp-copy-6-museumkast
image-temp-copy-museumkast
image-temp-copy-2-museumkast
image-temp-copy-3-museumkast
image-temp-copy-4-museumkast
image-temp-copy-5-museumkast
image-1-museumkast

Vochtregeling

Sommige tentoongestelde objecten zijn heel gevoelig voor vocht. Sanaa is uitgerust met hetzelfde systeem om vocht te reguleren als top class museumkasten. De binnenlucht is hermetisch afgesloten van de buitenlucht en circuleert intern langs pakketten met absorberende korrels.

image-7-museumkast
image-temp-copy-9-museumkast

Veilige & makkelijke toegang

De deur wordt geopend door verborgen schroeven bovenaan en onderaan de deur te lossen. Scharnier en slot zijn door dit systeem bijna onzichtbaar, maar bieden toch voldoende veiligheid. Als de kast in een winkel gebruikt wordt, waarbij regelmatige toegang vereist is, kan dit minimalistisch systeem vervangen worden door een standaard slot met sleutel.

Esthetiek

De tentoongestelde objecten zijn natuurlijk de focus van elke tentoonstelling. De vitrinekast is enkel een manier om te presenteren, te bewaren en te beschermen. De Sanaa vitrinekast doet dit in stijl, met een minimalistische elegantie en een hoge graad van afwerking. Sanaa is een unieke combinatie van functie en esthetiek, een kunstwerk op zich. "Sanaa" is een Swahili naam die “kunstwerk” betekent.

image-5-museumkast
henryvandevelde2

"Henry van de Velde Label 2010"

Museum display case

Meyvaert Glass Engineering specializes in custom-built display cases. We developed their Sanaa display case. This display case is meant to appeal to a larger audience, offering them a standard product. In addition, the modularity of these display cases offers the necessary flexibility for varying displays in a frequently changing setup.

  • Red Dot Design Award winner 2010
  • Henry van de Velde label 2010
  • Client: Meyvaert Glass Engineering
image-3-museumkast
image-6-museumkast
image-7-copy-museumkast
red-dott-transp

"Red Dot Design Award winner 2010"

Easy to assemble

The Sanaa display case is transported as separate panels, while the glass edges are protected by an aluminum border. The display case is easy to assemble by just two people, with no need for specific tools. The patented connection system makes it possible to dismantle and rebuild the case again and again. This is ideal for frequently changing exhibitions, for compact storage or for transport.

image-temp-copy-6-museumkast
image-temp-copy-museumkast
image-temp-copy-2-museumkast
image-temp-copy-3-museumkast
image-temp-copy-4-museumkast
image-temp-copy-5-museumkast
image-1-museumkast

Humidity

Some exhibited objects are very sensitive to humidity. Sanaa has the same system to regulate humidity as do top-class display cases for museums. The air inside is hermetically sealed off from the air outside and circulates internally through special packs with absorbing beads.

image-7-museumkast
image-temp-copy-9-museumkast

Easy & safe access

The door is opened by loosening the hidden screws at the top and bottom of the door. With this system, the hinge and the lock are barely visible, but offer the necessary security. If the display case is to be used in a shop, requiring frequent access, this minimalist system can be replaced by a standard lock and key.

Esthetics

Of course, the exhibited objects are the focus of each exhibition. The display case is just a way to present them, preserve them and protect them. The Sanaa display case does so in a stylish way, with minimalist elegance and fine finishing. Sanaa is a unique combination of function and esthetics, in itself a piece of art. "Sanaa" is a Swahili word meaning “work of art”.

image-5-museumkast
henryvandevelde2

"Henry van de Velde Label 2010"