The funeral sector revisited

Sereni is an association of experienced funeral directors. They came knocking at our door to translate their new funeral concept into a physical flagship store at Het Eilandje in Antwerp. With light and contemporary spaces that exude calm and serenity, Sereni is contemporary, customer-oriented and approachable. It’s plain to see: with the Sereni network, the winds of change are blowing through the funeral sector.

  • Client: Sereni
  • www.sereni.be
20180129 Sereni | #project _20
20180129 Sereni | #project _11
20180129 Sereni | #project _05
20180129 Sereni | #project _06

A new concept

We designed the 'retail space' at the front not as a store but as an inviting gallery. The arch shape emphasizes the approachable character of the concept. Linen curtains give access to the funeral hall with a visitation room and intake room. The spaces and circulation throughout the building are designed in such a way that you go from the public gallery to increasingly private spaces, with the funeral hall and visitation room at the back. Eventually you reach an oasis of peace and green that is accentuated by the city garden.

Cremation jewelry

On the wooden wall, we fixed shelves for urns and cremation jewelry. To enhance the gallery atmosphere, we designed a special brass-look shelf with matching bell jar for the ash jewels.

20180129 Sereni | #project _23
20180129 Sereni | #project _22
20180129 Sereni | #project _10

A new form of 'intake'

We also reviewed the intake interview and optimized it by developing a tailor-made piece of furniture. The round seating arrangement, which allows the funeral director to sit with the family, lowers the threshold for this often difficult conversation. Dampened acoustics, fresh pastel colors and warm, natural materials emphasize the serene feeling.

By giving the next of kin the choice of various finishes for the coffin, urn and obituaries, the family can put together a personalized funeral.

20180129 Sereni | #project _01

A unique funeral hall

The hall in the back of the building breathes light and air and provides a neutral environment for the funeral ceremony. Thanks to the large glass wall that opens towards the intimate city garden, the inside and outside area fade into each other as you imagine yourself in an oasis of peace. The benches can accommodate around 60 people. After the ceremony, this space can easily be transformed into a reception area. Here too, fresh pastel colors emphasize the contemporary character.

20180129 Sereni | #project _05

The visitation room

The visitation room is a unique place, where you say goodbye to a dear person one last time. In this concept we chose light again, resulting in a warm pleasant space bathed in daylight. The large window opens onto the beautiful city garden, making the room feel bigger while also bringing in the green character of the garden.

20180129 Sereni | #project _11
20180129 Sereni | #project _15
20180129 Sereni | #project _09
20180129 Sereni | #project _07
20180129 Sereni | #project _03

Concept ready for roll-out

The concept that we devised for Sereni can be rolled out to other future stores, because Sereni is a rapidly growing enterprise. There is already a new branch in Muizen where this new concept has been applied.

20180129 Sereni | #project _24

Sereni

Sereni is een vereniging van ervaren uitvaartondernemers. Ze kwamen bij ons aankloppen om hun nieuwe uitvaartconcept te vertalen in een fysieke flagship store, op Het Eilandje in Antwerpen. Met lichte en eigentijdse ruimtes die rust en sereniteit uitademen. Eigentijds, klantgericht en laagdrempelig: met het Sereni netwerk waait een nieuwe wind door de uitvaartsector. En dat zie je meteen.

  • Client: Sereni
  • www.sereni.be

20180129 Sereni | #project _20

20180129 Sereni | #project _11

20180129 Sereni | #project _05

20180129 Sereni | #project _06

Nieuw concept

We ontworpen de ‘winkelruimte’ vooraan niet als winkel maar als een uitnodigende galerij. De boogvorm benadrukt het laagdrempelige karakter van het concept. Linnen gordijnen geven toegang tot de achterliggende stadsaula met groetkamer en intake ruimte. De ruimtes en circulatie doorheen het pand zijn zo ontworpen dat je van de publieke galerij naar de steeds meer private ruimtes gaat. Met achteraan de stadsaula en groetkamer. Uiteindelijk kom je in een oase van rust en groen die geaccentueerd wordt door de stadstuin.

Asjuweeltjes

Op de houten wand bevestigden we dragers voor urnen en asjuweeltjes. Om het galerijgevoel te vergroten, ontworpen we een speciale drager in messing look met bijhorend stolpje voor de asjuweeltjes.

20180129 Sereni | #project _23

20180129 Sereni | #project _22

20180129 Sereni | #project _10

Nieuwe vorm van 'intake'

Ook het intakegesprek namen we opnieuw onder de loep en optimaliseerden we door middel van een op maat gemaakt meubel. Dit ronde zitmeubel, waarbij de uitvaartondernemer mee tussen de familie zit, verlaagt de drempel voor dit vaak moeilijke gesprek. De gedempte akoestiek, frisse pastelkleuren en warme, natuurlijke materialen benadrukken het serene gevoel.

Door de nabestaanden keuze te laten in verschillende afwerkingen voor zowel de kist, urne als overlijdensberichten, kan de familie een gepersonaliseerde uitvaart samenstellen.

20180129 Sereni | #project _01

Unieke stadsaula

De achterliggende stadsaula ademt licht en lucht en zorgt voor een neutraal kader tijdens de uitvaartplechtigheid. Door de grote glaspartij die uitgeeft op de intieme stadstuin vervaagt de binnen/buiten grens en waan je jezelf in een oase van rust. De banken bieden plaats aan een 60-tal personen. Na afloop van de plechtigheid kan deze ruimte eenvoudig omgetoverd worden tot receptieruimte. Ook hier benadrukken we het eigentijds karakter door middel van frisse pastelkleuren.

20180129 Sereni | #project _05

Groetkamer

De groetkamer is een unieke plaats, hier neem je een laatste keer afscheid van een dierbaar persoon. In dit concept trokken we het lichte karakter door, met als resultaat een warme aangename ruimte die baadt in daglicht. Het grote raam geeft uit op de prachtige stadstuin waardoor de ruimte enerzijds groter aanvoelt en anderzijds het groene karakter van de tuin binnentrekt.

20180129 Sereni | #project _11

20180129 Sereni | #project _15

20180129 Sereni | #project _09

20180129 Sereni | #project _07

20180129 Sereni | #project _03

Uitrolbaar concept

Het concept dat we voor Sereni bedachten is uitrolbaar naar andere toekomstige winkels, want Sereni is een sterk groeiende onderneming. Zo is er al een nieuwe vestiging in Muizen waar dit nieuwe concept is toegepast.

20180129 Sereni | #project _24