Mechelse nachtraven gaan vliegen met Slim in de Stad-prijs 2017

03/09/2018

Het project Nachtraven van de stad Mechelen viel afgelopen maandag in de prijzen. Als partner in crime leidde Studio Dott dit project mee in goede banen. Tijdens de verschillende fasen van het traject werd er cocreatief aan de slag gegaan met jongeren, met als uiteindelijke doel het veiligheidsgevoel bij jongeren tijdens het nachtleven te verhogen om zo bij te dragen aan een aantrekkelijk uitgaansleven. Want een slimme stad is ook ’s nachts leefbaar.

"Een slimme stad is ALTIJD leefbaar, ook 's nachts."

~Stad Mechelen

Power to participation

Om dit fenomeen op een positieve en vernieuwende manier aan te pakken en op te lossen werden de jongeren zelf ingeschakeld. Dit gebeurde in verschillende stappen. In een eerste fase werd via een kwalitatieve bevraging gepolst naar de beleving van het nachtleven. Met deze resultaten werd in een volgende stap samen met de jongeren gezocht naar oplossingen en wenselijke scenario’s.  Al deze ideeën werden vervolgens gevisualiseerd in "pitchbare" storyboards.

Next steps

Op basis van deze storyboards zullen in een volgende fase jongeren, innovatieve bedrijven en betrokken stadsdiensten samen gebracht worden om tot innovatieve toepassingen te komen. Wij zijn alvast benieuwd naar wat dat nog allemaal zal brengen. To be continued...

StoryBoard

Slim in de Stad-prijs 2017

De Slim in de Stad-prijs wordt uitgereikt aan innoverende concepten die stedelijke uitdagingen aanpakken. Het doel is Vlaamse steden uit te dagen vernieuwende ideeën uit te werken rond technologie om zo leefbaarheid en duurzaamheid te promoten. Het Nachtraven project maakte een sterke indruk doordat het een stem geeft aan een doelgroep die niet vaak gehoord wordt - de jongeren - en door de verschillende partners die het project zijn vorm gaven.

28870711_2353702131321911_8744090394438130549_n
SlimindeStadprijs_winnaars-1