Dental practice 2.0

Helping people keep their teeth healthy, that is Dentius' mission. Customers with a radiant smile, that is their goal. A visit or check-up at a Dentius dentist is a pleasant experience and not one to be postponed until it is too late; hence their motto: “Prevention is better than cure”.
Dentius is a rapidly growing group of approximately 20 dental practices that guarantees high-quality, efficient and patient-oriented care. They wanted the interior design of their practices to clearly reflect their mission. That is why Studio Dott created a consistently positive experience, for customers as well as employees.

  • Client: Dentius
Dentius01_#project _10
Dentius01_#project _8
Dentius01_#project _7
Dentius01_#project _2

An Innovative Concept

In the journey from a vision to a custom-made spatial design concept, the first step is a thorough analysis. What does Dentius stand for, what is their vision, how do their current practices operate, what are the conditions, protocols and technical requirements that a dental practice must meet, what should the practice of the future look like, ... in terms of service, circulation, routines, etc.

A Cozy Waiting Room

Not a claustrophobic little room, but an open, pleasant and light area. Dentius wants to reduce waiting times as much as possible. But if the customer does have to wait, this happens in a pleasant and homely area, which offers something for everyone, such as adapted reading material, free Wi-Fi, a playing zone, subtle information, etc.

Dentius009_#project _16
Dentius009_#project _14

Circulation

Within the Dentius interiors, we ensure a separate patient and treatment area. This creates tranquility and allows for a more pleasant experience. The customer is confronted as little as possible with the sound of rotating devices and the appearance of sterile workspaces.

Dentius Module

We developed a workspace especially for Dentius, to meet all the requirements and wishes of patients, employees, hygiene requirements, etc. The workspace allows for flexible ways of working, e.g. solo, solo-duo or 4-handed. Thanks to its modular structure and uniform implementation, employees can easily switch between the different workspaces or dentist locations.

Dentius010_#project _9
Dentius01_#project _11
Dentius01_#project _6

Efficiency at work

Behind the scenes, in the treatment zone, everything is compact, so that dentists and assistants can stay with their patients or, if necessary, only leave the patient’s side for a brief moment. An optimal and efficient way of working ensures a happy team of employees.

Dentius01_#project _9
Dentius01_#project _4
Dentius01_#project _12

Dentius

Klanten helpen bij het gezond houden van hun gebit, dat is de opdracht van Dentius. Klanten met een stralende glimlach is hun doel. Een bezoekje of controle bij een Dentius tandarts is een aangename ervaring en niet eentje die uitgesteld wordt tot het te laat is: hun motto is dan ook “Beter voorkomen dan genezen”.

Dentius is een snel groeiende samenwerking van momenteel een 20-tal tandartspraktijken die staat voor kwaliteitsvolle, efficiënte en vooral patiëntgerichte zorg.

Die missie willen ze dan ook vertalen en uitdrukken in de inrichting van hun praktijken. Daarom streven ze naar een overkoepelende en eenduidige beleving en werking, voor zowel de klant als de medewerker.

  • Client: Dentius

Dentius01_#project _10

Dentius01_#project _8

Dentius01_#project _7

Dentius01_#project _2

Vernieuwend concept

Van visie naar een ruimtelijk en vormelijk concept op maat. De eerste stap is een zeer grondig analyse: waar staat Dentius voor, wat is hun visie, hoe werken de huidige praktijken, wat zijn de voorwaarden, protocollen en technische eisen waaraan een tandartspraktijk moet voldoen, hoe moet de praktijk van de toekomst eruitzien, … zowel qua dienstverlening, circulatie, handelingen, …

Maak wachten gezellig...

Geen claustrofobisch kamertje, maar een open, aangename en lichte zone. Wachten wil Dentius zo veel mogelijk vermijden. Door een goede planning worden de wachttijden sterk gereduceerd. Maar als de klant dan toch moet wachten, dan gebeurt dit in een aangename en huiselijke zone, die voor elk wat wils een gepast aanbod heeft, bv. aangepaste lectuur, gratis wifi, speelzone, subtiel geïnformeerd worden...

Dentius009_#project _16

Dentius009_#project _14

Circulatie

Binnen de Dentius interieurs zorgen we zo veel mogelijk voor een gescheiden patiënten- en behandelzone. Dit creëert rust en zorgt voor een aangenamere beleving. De klant wordt zo min mogelijk geconfronteerd met het geluid van draaiende toestellen en de aanblik van steriele werkruimtes.

Dentius Module

Speciaal voor Dentius werd een kabinet ontwikkeld dat voldoet aan alle eisen en wensen van patiënten, medewerkers, hygiëne-eisen, ... . Het kabinet is flexibel in gebruik voor de verschillende manieren van werken, bv. solo, solo-duo of 4-handed. Dankzij een modulaire opbouw en uniforme invulling kunnen medewerkers vlot van kabinet of van tandartslocatie switchen.

Dentius010_#project _9

Dentius01_#project _11

Dentius01_#project _6

Efficiënt werken

Achter de schermen, in de behandelzone, bevindt alles zich compact bij elkaar zodat tandartsen en assistenten bij hun patiënt kunnen blijven of, indien nodig, maar heel even van de zijde van de patiënt verwijderd zijn. Een optimale en efficiënte manier van werken, zorgt voor een tevreden team van medewerkers.

Dentius01_#project _9

Dentius01_#project _4

Dentius01_#project _12