Escape

Na 30 jaar ervaring in import en distributie van audioproducten was het Escape team klaar om hun eigen product in de markt te zetten. We ontwierpen voor hen de Escape P9, een water- en weerbestendige bluetooth speaker, die je muziek 360° laat klinken aan superieure kwaliteit. Ideaal voor een tuinfeest of fijne muziek naast het zwembad, maar ook geschikt voor zomerse terrasjes.
Naast de speaker ontwierp Studio Dott ook het logo, het merkbeeld en de interface van de app.

  • Client: Escape
  • www.escapespeakers.com
EscapeSpeaker _16
EscapeSpeaker_Featured Image
EscapeSpeaker _23
EscapeSpeaker _54

vormgeving

Na een grondige stijlstudie definieerde Studio Dott de visuele identiteit van de P9 speaker.  We focusten niet op het geïsoleerde product, maar benaderden de speaker als deel van zijn omgeving.

EscapeSpeaker _77

techniek

Naast de vormgeving namen we het ook mechanische ontwerp onder handen. Aan de hand van verschillende mock-ups onderzochten we de proporties, de opbouw, het gebruik, … Toen het ontwerp op punt zat, startte een intensieve samenwerking met de producent die het prototype uitrustte met de nodige elektronica en software.

EscapeSpeaker _70
EscapeSpeaker _67
EscapeSpeaker _8
EscapeSpeaker _3
EscapeSpeaker _10

Het oor wil ook wat

Dankzij een intensieve samenwerking met onze klant, de producent en hun akoestische specialisten zijn we er samen in geslaagd een toestel te bouwen dat een fantastisch geluid produceert.

Details

Eens de prototypes succesvol getest waren, startte de technische uitwerking. In tandem met de producent detailleerden, controleerden en testen we het ontwerp tot het productieklaar was.

EscapeSpeaker _4
EscapeSpeaker _14
EscapeSpeaker _21
EscapeSpeaker _11

Een nieuw merk, een nieuwe branding.

Naast de speaker ontwikkelde Studio Dott ook de branding van Escape. We leverden de naam, het logo en de verpakking.

EscapeSpeaker _71

App

De Escape P9 is voorzien van de essentiële knoppen, maar kan ook volledig bediend worden via de bijbehorende app. We beperkten de ontwikkelingskosten door de grafische interface te enten op bestaande software.

EscapeSpeaker
EscapeSpeaker _68
EscapeSpeaker _41

Het resultaat

4 hoogwaardige luidsprekers, elk in een andere richting geplaatst, zorgen in combinatie met de ingebouwde subwoofer voor een krachtig en zuiver geluid dat in alle richtingen wordt verspreid. Onder het keypad zit een verborgen compartiment waarin verschillende types wifi-ontvangers passen. Hierdoor kan je de Escape P9 ook verbinden en aansturen via allerlei andere muziek apps of streamingdiensten.

Voor de materiaalkeuze stapten we af van de klassieke materialen voor speakers, en werd er gekozen voor materialen die ook in tuinmeubilair terug te vinden zijn. In combinatie met de zuivere vormgeving zorgt dit ervoor dat de Escape P9 mooi tot zijn recht komt in de hedendaagse tuin of op het terras.

EscapeSpeaker _44
EscapeSpeaker _37
EscapeSpeaker _18

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...

Escape

With 30 years of experience in the import and distribution of audio products, the Escape team was ready to launch their own product. We designed the Escape P9 for them, a waterproof and weatherproof Bluetooth speaker that gives your music 360° of superior quality sound. Ideal for a garden party or fine poolside music, but also suitable for summer terraces.
In addition to the speaker, Studio Dott also designed the logo, the brand image and the app’s interface.

  • Client: Escape
  • www.escapespeakers.com
EscapeSpeaker _16
EscapeSpeaker_Featured Image
EscapeSpeaker _23
EscapeSpeaker _54

Design

After a thorough style study, Studio Dott defined the visual identity of the P9 speaker. We focused not only on the isolated product, but considered the speaker as a part of its environment.

EscapeSpeaker _77

Technique

In addition to the design, we also took care of the mechanical blueprint. Using various mockups, we examined the speaker’s proportions, the structure, the use, etc. Once the design was perfected, we embarked on an intensive collaboration with the manufacturer who completed the prototype with the necessary electronics and software.

EscapeSpeaker _70
EscapeSpeaker _67
EscapeSpeaker _8
EscapeSpeaker _3
EscapeSpeaker _10

Looks great, sounds great

Thanks to an intensive collaboration with our client, the manufacturer and their acoustic specialists, we have succeeded in building a device that produces a fantastic sound.

Details

Once the prototypes were successfully tested, it was time to start the technical development. Together with the manufacturer we detailed, checked and tested the design until it was ready for production.

EscapeSpeaker _4
EscapeSpeaker _14
EscapeSpeaker _21
EscapeSpeaker _11

New branding for a new brand

In addition to the speaker, Studio Dott also developed Escape’s branding. We supplied the name, the logo and the packaging.

EscapeSpeaker _71

App

The Escape P9 is equipped with the essential buttons, but can also be fully controlled via the corresponding app. We limited the development costs by engrafting the graphical interface onto already existing software.

EscapeSpeaker
EscapeSpeaker _68
EscapeSpeaker _41

The result

4 high-quality speakers, each placed in a different direction, combined with the built-in subwoofer provide powerful and clean sound in all directions. Under the keypad is a hidden compartment to fit different types of Wi-Fi receivers. This makes it possible to connect and control the Escape P9 via various other music apps or streaming services.

For the choice of materials we moved away from what is traditionally used for speakers, and opted instead for materials that can also be found in garden furniture. These materials and the pure design make the Escape P9 stand out well in a contemporary garden or terrace.

EscapeSpeaker _44
EscapeSpeaker _37
EscapeSpeaker _18