C³PO

Samen met een consortium bedrijven uit verschillende Europese landen (Finland, Turkije en België) werkte Studio Dott aan het ITEA onderzoeksproject C3PO.

Het doel van dit onderzoeksproject was te achterhalen hoe een gemeenschappelijk, digitaal platform kon worden opgezet, dat alle tools voor collaboratieve stadsontwikkeling samenbrengt. Denk hierbij aan beschikbare (open) databronnen, 3D-modellen, visualisaties maar ook meningen en inzichten van burgers en belangengroepen.

 • ITEA EU Project

   

 • 2018 ITEA Award of Excellence

   

Op zoek naar ...

Tijdens dit traject focuste Studio Dott op het experimenteren met nieuwe interactievormen binnen grootschalige participatietrajecten. We hebben verschillende vormen van interacties ontwikkeld en getest om na te gaan hoe we grote groepen stakeholders kunnen betrekken en laten participeren. We willen immers alternatieven creëren voor de typische online enquêtes en platformen, om zo te komen tot tools die meer en rijkere inzichten geven op basis van kwalitatieve data.

Vormgeven van het participatieproces

De eerste stap in het C³PO-project was het opstellen van een gezamenlijk kader in de vorm van 8 stappen:

 1. framing en contextdefinitie
 2. data verzamelen
 3. analyse
 4. ideeën en alternatieve oplossingen
 5. communicatie en evaluatie
 6. finaliseren en overeenkomsten
 7. realisatie en constructie,
 8. management.

Deze stappen werden de basis voor het werk van alle C³PO-partners.

20180829 C3PO | #project
20180829 C3PO | #project _1

Stakeholders in kaart brengen

Participatie moet je bewust organiseren. Daarom is het cruciaal om te bepalen welke stakeholders betrokken moeten worden en wat hun relatie is tot het stadsontwikkelingsproject. Vanuit onze service design expertise ontwikkelden we hiervoor 2 instrumenten, die het mogelijk maken om samen met een gemeente of stad een goed overzicht van alle te betrekken partijen te krijgen voordat het project van start gaat.

On- en offline tools

Bij de start van C³PO viel het ons op dat veel organisaties inzetten op digitale burgerparticipatie. Dit komt meestal neer op een online platform waarop vragen gesteld en/of ideeën gepost kunnen worden. Hoewel dit een boeiende evolutie is, werd het ook meteen duidelijk dat deze nieuwe vormen van participatie slechts een beperkt deel van het beoogde publiek bereiken. Als facilitator van participatietrajecten voor bedrijven, overheden en organisaties, wil Studio Dott nieuwe vormen van participatie aanreiken die de verschillende doelgroepen zo breed mogelijk aanspreken én bereiken.

20180829 C3PO | #project _9
Experiment 1 : bestaande online tools (Google maps, DScout) integreren voor dataverzameling en rapportering
20180829 C3PO | #project _8
Experiment 2 : moeilijk bereikbare doelgroepen bereiken met geprinte kaarten die gratis teruggestuurd konden worden

Participatiepaviljoen

We ontwierpen een participatiepaviljoen dat de brug slaat tussen digitale en fysieke participatie. De zorgvuldig ontworpen bestickering met visualisaties en informatie dompelt de deelnemers onder in de materie waarvoor hun ideeën, feedback en suggesties nodig zijn. Verder bestaat het paviljoen uit een telefoonhoorn met één grote knop eronder. Wanneer de hoorn afgenomen wordt, krijgt de deelnemer een aantal vragen voorgeschoteld. Na elke vraag kan de deelnemer zijn antwoord inspreken en een volgende vraag krijgen door op de knop te drukken. De antwoorden worden automatisch gecapteerd  in audiobestanden.

Tijdens de ontwikkeling van dit paviljoen hebben we in samenwerking met enkele partners (christophe.vg & Cropland) kunnen experimenteren met digitale, geautomatiseerde analysevormen van de verzamelde ‘rijke’ data. We verdiepten ons onder andere in 'speech to text' en linguïstische algoritmes. Je kan hier meer over lezen in deze blogpost.

 

20170614-c3pokott-project-_3
Gent MMM
Gent MMM
Schilde luistert
Schilde luistert
Babbelbox Hamme
Babbelbox Hamme
20180829 C3PO | #project _6

Participatiepaden

Gedurende het C³PO-project hebben we diepgaand onderzoek verricht dankzij verschillende cases rond participatie. Onze ervaringen en inzichten hebben we samengevat in een reeks blogposts, welke in 2020 online verschijnen. Nadien worden deze posts gebundeld in een publicatie die online beschikbaar zal zijn.

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...