Slimme meter eandis

Studio Dott ontwikkelde de meterkasten voor de uitrol van slimme meters in Vlaanderen. Met het oog op massaproductie werd dit product van A tot Z geoptimaliseerd. Het resultaat is pure efficiëntie tijdens zowel productie, installatie en gebruik.

  • Client: Eandis
smartmeter-intro1-overviewinstallatie
smartmeter-intro2-onderdelen
EandisSlimmeMeter _6

Slimme meters

Soms geeft internationale regelgeving de vooruitgang een duwtje in de rug. Zo wil Europa dat tegen 2020 alle metergebruikers en energiedistributeurs rechtstreeks met elkaar communiceren. Daarom moet Eandis, de Vlaamse netwerkbeheerder, alle elektriciteitsmeters in woningen vervangen door ‘slimme meters’. Dan hoeft er niemand meer langs te komen om de meterstand op te nemen.

Traditionele meterkastinstallatie
Traditionele meterkastinstallatie
smartmeter-mattrijs

4 miljoen

Voor 4 miljoen gezinnen in de Vlaamse steden en gemeenten moest dus een nieuwe meterkast ontworpen worden. Voor deze openbare aanbesteding keken we verder dan de meters. We namen het volledige installatie-, productie- en gebruiksproces onder de loep.

Elke minuut telt

Zo kwamen we erachter dat 1 werkuur op de werf duurder is dan 1 werkuur in de fabriek. En dat de installatie van een meter net erg arbeidsintensief is. Daarom stelden we een 'plug & play' ontwerp voor zodat de installatie snel en eenvoudig zou verlopen. Want als je vermenigvuldigt met 4 miljoen, telt iedere minuut. Dat vond Eandis ook, en zo wonnen we de openbare aanbesteding voor deze grootschalige en complexe opdracht.

smartmeter-prototype

"Een ‘afgewerkte doos’ die als een stekker op de bodemplaat geprikt wordt. Zo elimineerden we het manueel bekabelen op de werf."

~Studio Dott.

smartmeter-explodedview

Efficiënt

Efficiëntie was essentieel voor dit project. De muurplaat, die nu al aanwezig is in alle huizen, blijft daarom behouden. De nieuwe slimme meters ontwikkelden we als een ‘afgewerkte doos’ die als een stekker op de bodemplaat geprikt wordt. Zo elimineerden we het manueel herbekabelen in de bestaande woningen en gebouwen. Dat bespaart tijd. Dat bespaart geld.

Simulatie

Met virtuele warmtesimulaties berekenden we de warmtehuishouding om de meest geschikte vormgeving van de behuizing te bepalen. Dat was meteen raak. Tests met de eerste prototypes bevestigden onze berekeningen

smartmeter-warmetesimulatie

"Door het nieuwe systeem kan de prijs van de elektriciteit beter op vraag en aanbod worden afgestemd. Dat verhoogt de efficiëntie van het nationaal elektriciteitsverbruik."

~Studio Dott.

EandisSlimmeMeter _2
EandisSlimmeMeter