KUBO

Apart Audio is een Belgische fabrikant van geluidsinstallaties met een focus op de professionele markt. Recent vulden ze hun gamma aan met KUBO, een elegante speaker ontworpen door Studio Dott. De KUBO-reeks combineert een subtiele, minimalistische styling met de typische signatuur van Apart Audio: een uiterst eenvoudige montage.

  • Client: Apart Audio
  • www.apart-audio.be
KuboSpeaker _27
KuboSpeaker _80
KuboSpeaker_ 85

krap kan ook

De KUBO-luidspreker wordt aan de muur of het plafond bevestigd met een montagebeugel. Hiermee kan de luidspreker 140° gedraaid worden. De montagebouten hebben we voorzien van een speciale kop, zodat KUBO ook dichtbij een wand of zelfs tussen balken kan worden geïnstalleerd.

KuboSpeaker _58

afwerking telt

De technische elementen van de speaker werkten we weg onder de magnetische zijkappen. Die klik je makkelijk op en af de speaker, en zorgen voor een mooie afwerking.

Subtiel

We gaven KUBO een eenvoudige maar tijdloze vormgeving. Zo past de speaker mooi in zijn omgeving zonder de aandacht op te eisen. Hiermee zetten we meteen de toon voor de nieuwe huisstijl die we ontwikkelden voor Apart Audio.

KuboSpeaker _76

Stijloefening

KUBO was het onderwerp van een uitgebreide stijlstudie. Met deze oefening bepaalden we de nieuwe vormtaal voor Apart Audio.

3D-printing

De nieuwe manier van monteren en ophangen werd uitgebreid geëvalueerd aan de hand van 3D-geprinte prototypes.

KuboSpeaker_ 84

"Maak kennis met KUBO."

KuboSpeaker _2
KuboSpeaker
KuboSpeaker _60

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...

KUBO

Apart Audio is a Belgian manufacturer of sound systems, focusing on the professional market. They recently supplemented their range with KUBO, an elegant speaker designed by Studio Dott. The KUBO series combines subtle, minimalist styling with the typical signature trait of Apart Audio: extremely simple installation.

  • Client: Apart Audio
  • www.apart-audio.be
KuboSpeaker _27
KuboSpeaker _80
KuboSpeaker_ 85

Even in the tightest corner

The KUBO speaker is mounted on the wall or ceiling with a mounting bracket. This allows the speaker to be rotated 140°. We gave the mounting bolts a special head, so that KUBO can also be installed close to a wall or even between beams.

KuboSpeaker _58

The finishing touch

We concealed the technical elements of the speaker under the magnetic side covers. They can easily be snapped onto or off the speaker and provide a nice finish.

Subtle

We gave KUBO a simple but timeless design. This way, the speaker fits nicely into its environment without drawing attention to it. This is how we immediately set the tone for the new house style that we developed for Apart Audio.

KuboSpeaker _76

Style testing

KUBO was the subject of an extensive style study. With this exercise, we determined the new design language for Apart Audio.

3D printing

The new way of mounting and hanging was extensively evaluated based on 3D printed prototypes.

KuboSpeaker_ 84

“Meet KUBO.”

KuboSpeaker _2
KuboSpeaker
KuboSpeaker _60

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...