I Do testkit

Naast de digitale toepassingen ontwikkelde Studio Dott ook de volledige I Do testbox waarmee scholen aan de slag gaan om kinderen tussen de 8 en 10 jaar hun favoriete sporten te doen ontdekken! LO- en sportleerkrachten beschikken zo over één handige box met alle benodigde materialen en instructies. De 'outer space' beleving van Sportkompas wordt in alle onderdelen ervan doorgetrokken. De Sporty-mascotte gidst de kinderen op een speelse manier naar hun sportplaneten.

  • Client: SportKompas - Sportamundi
  • www.sportkompas.be

Van oud...

Standaard schoolse turnmaterialen... dat zijn de oude ingrediënten van de I Do testbox. Beeld je even in... de typische turnmatten, evenwichtsbalken, ... die ook vandaag nog in elke Vlaamse school te vinden zijn.

idoset_voor
Sportamundi_product_1

... naar nieuw

Een box vol nieuwe materialen om de I DO testen snel en efficiënt af te nemen. Alle materialen en instructies worden in één makkelijke kist geleverd, en Sporty die de kinderen op een ludieke manier door de oefeningen begeleidt.

Sportkompas_productShot3

Out-of-the-box experience

Niet alleen zit al het materiaal samen in 1 handige, transporteerbare box. En kan hierdoor het testen snel beginnen zonder te moeten zoeken naar de juiste materialen. Maar de box maakt ook zelf deel uit van het testmateriaal, waardoor er bespaard wordt op materialen en plaats.

Sportamundi_product_6
Sportamundi_product_2.jpg

Ready, set, go...

Alle aangeleverde materialen zijn direct klaar voor gebruik. Geen gedoe met streepjes zetten of afstanden berekenen. Het materiaal verspreiden en het testen kan beginnen! Ideaal voor de vrijwilligers die hiermee zonder enige opleiding aan de slag gaan.

Sportamundi_product_4.jpg
Sportamundi_product_3.jpg
Sportamundi_product_5.jpg

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...

I Do testkit

In addition to the digital applications, Studio Dott also developed the complete I Do test box for schools to help children between 8 and 10 years old discover their favorite sports! PE and sports teachers thus have one practical box with all the necessary materials and instructions at hand. The Sportkompas "outer space" experience is extended throughout all of its parts. The Sporty mascot guides the children to their sports planets in a playful way.

  • Client: SportKompas - Sportamundi
  • www.sportkompas.be

Something old ...

Standard school gymnastics materials ... those are the old ingredients of the I Do test box. Just imagine ... the typical gymnastics mats, balance beams,... which can still be found in every Flemish school today.

idoset_voor
Sportamundi_product_1

... something new

A box full of new materials to conduct the I DO tests quickly and efficiently. All materials and instructions are supplied in one practical crate, with Sporty who guides the children through the exercises in a fun way.

Sportkompas_productShot3

Out-of-the-box experience

All materials are kept together in 1 practical, transportable box. This means testing can start quickly without having to look for the right materials. But the box itself is also part of the test set, which saves on materials and space.

Sportamundi_product_6
Sportamundi_product_2.jpg

Ready, set, go...

All of the materials are immediately ready for use. No hassle of putting dashes or calculating distances. Just put out the materials and let the testing begin! Ideal for volunteers to get started right away without any training.

Sportamundi_product_4.jpg
Sportamundi_product_3.jpg
Sportamundi_product_5.jpg

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...