I Do registratie-app

Met de I Do app hebben we een handig tooltje ontworpen voor de sportleerkrachten en vrijwilligers die de resultaten van de deelnemende kinderen realtime registreren. Geen gedoe meer met pen en papier in de sportzaal! Consistente metingen en correctere data! Dat is wetenschap wetenschappelijker maken! Een kleine app met grote impact.

  • Client: SportKompas - Sportamundi
  • www.sportkompas.be

Easy peasy!

De status van je actieve sporters snel bekijken? Een nieuwe test starten? Het kan allemaal eenvoudig vanaf het startscherm.

sportkompas_IDO_floating
Sportkomas_IDO_test
Test afnemen
Processed with VSCO with c1 preset

Van journey tot finaal product

Welke resultaten verzamelen sportleerkrachten? Hoe kunnen we die data in een logische structuur gieten? Bij het ontwerpen van een app stellen we een hoop vragen. Het resultaat mag gezien worden! Een top appje dat de taken van de testbegeleiders een pak eenvoudiger maakt. En enkel dan zijn wij happy met het resultaat!

Iteration is key

Van user flows en persona's naar wireframes. Snel onze ideeën toetsen en feedback verzamelen. Versie na versie, validatie na validatie, ...  Zo creëren we het finale product.

Sportkompas_IDO_iteration

Physical meets digital

De I Do app gaat hand in hand met de I Do testkit. Het digitale ontwerp is perfect in lijn met de vormgeving en logica van de fysieke kit. Een speelse beleving voor het kind. Eenvoud en efficiëntie voor de leerkracht. Kortom, een oplossing met impact dankzij onze integrale en multidisciplinaire aanpak

Sportkompas_IDO_productShot2

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...

I Do registration app

With the I Do app, we designed a handy tool for the sports teachers and volunteers who record the results of the participating children in real time. No more hassle with pen and paper in the gymnasium! Consistent measurements and more accurate data! That is how we make science more scientific! A small app with major impact.

  • Client: SportKompas - Sportamundi
  • www.sportkompas.be

Easy peasy!

Want to quickly view the status of your active athletes? Start a new test? It's all so easy, right from the home screen.

sportkompas_IDO_floating
Sportkomas_IDO_test
Take a test
Processed with VSCO with c1 preset

About the journey and the final product

What results do sports teachers collect? How can we put that data into a logical structure? We ask a lot of questions when designing an app. And the result is something to be proud of! A great app that really simplifies the tasks of the test supervisors. And then, and only then, can we be happy with the result!

Iteration is key

From user flows and personas to wireframes. We quickly test our ideas and get feedback. Version after version, validation after validation,... this is how we create the final product.

Sportkompas_IDO_iteration

Physical meets digital

The I Do app goes hand in hand with the I Do test kit. The digital design is perfectly in line with the design and logic of the physical kit. A playful experience for the child. Simplicity and efficiency for the teacher. In short, a solution with impact thanks to our integrated and multidisciplinary approach.

Sportkompas_IDO_productShot2

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...