Mechelse Nachtraven

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in de stad, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, ... Helaas is dit niet altijd het geval, zeker niet wanneer de nacht valt. Ook bij jongeren komt intimidatie in allerlei soorten en maten voor. De stad Mechelen  wil dit probleem gericht aanpakken en nam hiervoor Studio Dott onder de arm. Samen zijn we het nachtleven van Mechelen ingedoken en deelden we lief en leed met de jongeren om op zoek te gaan naar slimme oplossingen voor een veilig nachtleven.

  • Slim in de Stad-prijs 2017
  • Client: stad Mechelen
Nachtraven_Templates 1

Intimidatie, (n)iets van deze tijd

We stelden vast dat er wel degelijk een probleem is met intimidatie. Restte nog de vraag of jongeren dit ook als een probleem ervaren of hoort het er voor hen gewoon bij? Tijd om het veld in te gaan en het hen gewoon te vragen!

Nachtraven Verloop project

Sociaal digitaal

Onze doelgroep bestond uit jongeren van 15 tot 25 jaar, die in en rond Mechelen uitgaan. Geen betere manier om deze jongeren te bereiken, dan via de goeie ouwe social media kanalen. Vooral op Facebook begon onze bevraging al snel te leven onder de Mechelse jeugd. Dankzij hun eerlijke antwoorden, kregen we een goed beeld van de problemen en noden rond de veiligheid in het uitgaansleven. Met deze input konden we verder aan de slag om een op maat gemaakte idea jam op poten te zetten.

I wanna jam with you

20 jongeren, een hoop pizza’s, een zaterdagmiddag en veel goesting: de ideale mix voor een bruisende idea jam. Met deze cocreatieve sessie gaven we de jongeren de kans om hun stem nog meer te laten horen. We vertrokken vanuit de gedetecteerde uitdagingen en brachten de potentieel onveilige situaties en locaties in kaart.

Nachtraven Idea jam 7
Nachtraven_Templates 4

Laat de ideeën maar komen

Geen uitdagingen zonder oplossingen. Tijdens het tweede deel van jam formuleerden de jongeren hoe het beter kon en zagen verschillende ideeën het licht, het ene al wat ingrijpender dan het andere, maar allemaal even relevant. Uit al deze ideeën kozen de deelnemers zelf hun favorieten die ze dieper in detail gingen uitwerken.

Nachtraven_Idea jam 5
Nachtraven_Idea jam 6
Nachtraven_Idea jam 7

Don't worry, there's a story

Alle ideeën van de jongeren werden verzameld en thematisch geclusterd. Vervolgens maakten we samen een selectie van de meest bruikbare concepten. Dit resulteerde in 3 storyboards waarin de verschillende ideeën met elkaar gecombineerd werden. Zo kreeg de stad Mechelen een overzichtelijk verhaal waaruit bepaalde ideeën geplukt kunnen worden om uit te testen in een latere fase.

Nachtraven Storyboard 2
Nachtraven-Storyboard 1
Nachtraven Storyboard 3

The story continues

De volgende stappen in het traject zijn het proeftuin-gewijs testen van een aantal concepten in een realistische context met de jongeren zodat de oplossingen geëvalueerd en bijgestuurd kunnen worden. De Stad Mechelen gaat hiervoor op zoek naar innovatieve bedrijven die met, al dan niet bestaande oplossingen, het onveligheidsgevoel van jongeren kunnen verbeteren. Dankzij een open call kan iedereen zich hiervoor kandidaat stellen, waarna een expertenjury zich het hoofd zal breken over de winnaar(s).

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...