Sportamundi branding

Sportamundi branding

Als VZW maakt Sportamundi (sport)wetenschappelijk onderzoek in de praktijk beschikbaar voor de non-profit. Studio Dott werkte hun nieuwe branding uit. Van logo tot visitekaartjes... We leverden het ganse plaatje aan en zorgden voor een geheel dat samen past en klopt.

  • Client: SportKompas - Sportamundi
  • www.sportkompas.be

Een vriendelijke font voor een sympathiek merk

Een merkbeeld klopt pas als alle details juist zitten. Onze brand designers rusten niet voor ze die ene font gevonden hebben die het beeld doet kloppen. Sportamundi heeft een meer dan sympathiek maatschappelijk doel, maar beweegt zich tegelijkertijd in de wereld van academici, lokale besturen, scholen en mutualiteiten. De font moet dan ook veelzijdigheid en professionaliteit uitstralen.

Deep cove

#071649

 

Een diep en donkerblauw als basis voor een sterk merk.

Royal blue

#3C83EF

 

Een speelser en zachter blauw om te gebruiken als accentkleur en focus te brengen.

Group 15 Created with Sketch.

Meer dan kleur

Naast het gebruik van kleuren hebben we een set van patronen ontworpen. De golvende lijnen zorgen voor de dynamiek die een sportgerelateerd merk uitstraalt.

sportamundi_patterns
sportamundi_kaartjes2

En zo veel meer...

Branding gaat verder dan enkel kleur en typografie uiteraard. Het merk moet in elk voorwerp en onderdeel herkenbaar zijn. Zoals de visitekaartjes, banners, ... Alles op maat voor de klant.

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...

Sportamundi branding

Sportamundi branding

As a non-profit organization, Sportamundi makes (sports) scientific research available to the non-profit sector in a practical way. Studio Dott developed their new branding. From the logo to the business cards... we set up the whole picture and made sure every little piece of the puzzle fits perfectly.

  • Client: SportKompas - Sportamundi
  • www.sportkompas.be

A friendly font for a likable brand

A brand image will only be right if all the little details are spot on. Our brand designers did not rest until they found the one font that makes it all picture-perfect. Sportamundi has a very likable social purpose, but also needs to navigate a world of academics, local authorities, schools and health insurance. The font must therefore exude versatility and professionalism.

Deep cove

#071649

 

A deep and dark blue as the basis for a strong brand.

Royal blue

#3C83EF

 

A more playful and softer blue to highlight and to bring focus.

Group 15 Created with Sketch.

More than just color

In addition to the use of colors, we designed a set of patterns. The wavy lines provide the dynamics that are part and parcel of a sports-related brand.

sportamundi_patterns
sportamundi_kaartjes2

And so much more...

Branding goes further than just color and typography, of course. The brand must be recognizable in every item and in every component, such as business cards, banners,... All of it is tailored to the customer.

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...