Sportamundi platform

Data, data everywhere, ... Om de data van I Like en I Do op een handige manier inzichtelijk te maken, creëerden we het Sportamundi platform. Zo kunnen (sport)leerkrachten makkelijk de resultaten van de deelnemende kids bekijken en vergelijken. Het platform toont onmiddellijk de sterktes en zwaktes van alle deelnemers, op zowel individueel als groepsniveau. Data helder visualiseren in een intuïtieve en krachtige interface... We love it.

  • Client: SportKompas - Sportamundi
  • www.sportkompas.be
Sportkompas_platform_perspectiveSmall
Sportkompas_platform_screen1
Snel verschillende tests met elkaar vergelijken
Sportkompas_platform_screen2
Data op alle niveaus. Data = inzicht !

This is not a report...

Dankzij de volledige integratie met de I Do en I Like modules kunnen we gedetailleerde en eenvoudig te interpreteren rapporten maken op maat van de deelnemende kinderen en hun ouders. Maar laat dat rapport nu vooral geen rapport stricto sensu zijn!

I DO Rapporten
clickable_speed

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...

Sportamundi platform

Data, data everywhere,... To make the I Like and I Do data insightful in a practical way, we created the Sportamundi platform. It allows (sports) teachers to easily view and compare the participating kids’ results. The platform immediately shows the strengths and weaknesses of all participants, at individual level and group level. Perfectly visualized data in an intuitive and powerful interface ... We love it.

  • Client: SportKompas - Sportamundi
  • www.sportkompas.be
Sportkompas_platform_perspectiveSmall
Sportkompas_platform_screen1
Quickly compare different tests
Sportkompas_platform_screen2
Data at all levels. Data = insight!

This is not a report...

Thanks to the complete integration with the I Do and I Like modules, we can create reports that are detailed and easy to interpret, each of them tailored to the participating children and their parents. But that doesn’t mean this report should be strictly binding!

I DO Rapporten
clickable_speed

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...