Sportamundi

Sportamundi en Studio Dott zijn al langer 'partners in crime'. We bepaalden mee de strategie van deze nieuwe dienst. We gaven hun nieuwe huisstijl vorm. We ontwierpen een handig webplatform om sporters op te volgen. We creëerden een 'outer space' beleving voor kinderen tussen 8 en 10 jaar. We ontwikkelden een fysieke toolbox en speelse app om deze kids hun favoriete sport te doen ontdekken. Kortom, een totaalaanpak die al onze diensten omvat!

  • Client: Sportamundi
  • www.sportkompas.be

Sporta-wat?

SportaMundi is een vzw die ontstaan is vanuit de maatschappelijke werking van Universiteit Gent. De vereniging heeft tot doel relevant (sport)wetenschappelijk onderzoek in de praktijk te brengen onder de vorm van producten en/of diensten voor overheden, sociale en non-profit organisaties, zoals scholen, gemeenten en sportverenigingen.

Sportamundi

Sportamundi is a perfect example of how Studio Dott helps its customers to market a successful product and service.

Read More »

Sportamundi platform

Zonder data geen inzicht! Nieuw digitaal platform om de resultaten van de deelnemende kids helder weer te geven.

Read More »

Sportamundi branding

Succesvolle lancering van een merk met maatschappelijke impact!

Read More »

Sportamundi branding

Studio Dott developed an entirely new branding for Sportamundi. It’s always great to help customers achieve social impact!

Read More »

I Do registratie-app

Ouders, grootouders, vrijwilligers, leerkrachten, ... iedereen kan de I DO testen bij kinderen afnemen dankzij de app vol handige snufjes en uitleg.

Read More »

I Do testkit

Bewegen is fun. Met een reis door het heelal ontdekken kinderen tussen de 8 en 10 jaar hun favoriete sporten.

Read More »

Sportamundi

Sportamundi and Studio Dott have been “partners in crime” for a long time. We helped determine the strategy of this new service. We shaped their new corporate identity. We designed a handy web platform for following up athletes. We created an 'outer space' experience for children between 8 and 10 years old. We developed a physical toolbox and a playful app to help these kids discover their favorite sport. In short, a total approach that includes all our services!

  • Client: Sportamundi
  • www.sportkompas.be

Sporta-who?

SportaMundi is a non-profit organization that originated from the welfare work of Ghent University. The association aims to put relevant scientific (sports) research into practice through products and / or services for governments, social and non-profit organizations, such as schools, municipalities and sports associations.

Sportamundi platform

There can be no insight without data! That is why we designed the Sportamundi platform to give a clear overview of the participating kids’ results.

Read More »

Sportamundi branding

Studio Dott developed an entirely new branding for Sportamundi. It’s always great to help customers achieve social impact!

Read More »

I Do registration app

A handy app ensures that the I Do participants’ sporting results are recorded in a consistent manner.

Read More »

I Do testkit

In addition to the digital applications, Studio Dott also developed the complete I Do test kit through which local authorities and schools can let children discover their favorite sports!

Read More »

SportKompas I Like

Finding a sport that you can do well and also like?! With the I Like app from SportKompas this is done in no time and it is also great fun!

Read More »