Apart Pendant

P60DT zet de nieuwe standaard voor hangende luidsprekers: eenvoudig om te installeren én mooi om te zien. Geen compromissen voor Apart audio, wel een bevestiging van hun reputatie als the installer’s friend en een sterke aanvulling voor hun erg gewaardeerd assortiment audioproducten.

  • Client: Apart Audio
  • www.apart-audio.be
AUD-7 FeaturedImage

Een hang naar hangen

In kantoren en commerciële ruimtes worden plafonds steeds vaker op industriële wijze afgewerkt, waarbij nutsvoorzieningen en kabels zichtbaar blijven. Bij gebrek aan een systeemplafond gaan architecten en installateurs op zoek naar alternatieven voor inbouwluidsprekers. Apart audio beantwoordt die vraag met de P60DT Pendant, een pendel-speaker die met een staalkabel aan het plafond wordt gehangen.

Alles-in-één

Met andere pendel-speakers moet je vaak kiezen: een mooi design, maar lastig om te monteren; of opgehangen in een handomdraai, maar dan wel met onooglijke draden en contacten die zichtbaar blijven. Wij gingen op zoek naar een oplossing zonder compromissen. Samen met Apart ontwikkelden we een product dat zeer eenvoudig te installeren is, alle aansluitingen verhult en visueel volledig past binnen de familie van Apart-producten.

AUD-7 ImageSquare_2
AUD-7 ImageSquare_4

Kleine details met luide impact

Het zit in de details, ook bij de P60DT. De kap die ervoor zorgt dat alle kabels netjes weg gewerkt worden, kan je eenvoudig op de speaker zetten nadat je die hebt opgehangen. Zo zit de kap niet in de weg bij het monteren. De rand onderaan de luidspreker zorgt ervoor dat die tijdens de installatie op de grond kan staan zonder het rooster te beschadigen. De knik in het rooster is een verwijzing naar de nieuwe vormtaal die wordt doorgevoerd in alle Apart-producten.

AUD-7 ImageWide

De sterkte van alle Apart-producten ligt in de eenvoud van de installatie, gecombineerd met tijdloze vormgeving. En dat wordt met de P60DT Pendant opnieuw bevestigd.

schetsen

Wil je met jouw product of dienst ook de standaard in je sector worden?

Of kunnen we jou met iets anders helpen?
Aarzel niet om ons te contacteren!

Apart Pendant

P60DT sets the tone for hanging speakers: easy to install and beautiful to look at. No compromises for Apart audio, but a confirmation of their reputation as the installer's friend and a strong addition to their much appreciated range of audio products.

  • Client: Apart Audio
  • www.apart-audio.be
AUD-7 FeaturedImage

Just hangin’

In offices and commercial spaces, ceilings are increasingly being finished the industrial way, with utilities and cables remaining visible. In the absence of a dropped ceiling, architects and installers are looking for alternatives to built-in speakers. Apart audio provides an answer to that question with the P60DT Pendant, a pendulum speaker that is suspended from the ceiling with a steel cable.

All-in-one

With other pendulum speakers you often have to choose: a nice design, but difficult to mount; or quick to install, but with unsightly wires and contacts that remain visible. We went in search of a solution that doesn’t require compromise. Together with Apart, we developed a product that is very easy to install, conceals all connections and fits perfectly in the visual style of the Apart family of products.

AUD-7 ImageSquare_2
AUD-7 ImageSquare_4

Small details, big bang

The difference is always in the details, and that goes for the P60DT too. The cover that ensures that all cables are neatly tucked away, can easily be put on the speaker after you have hung it. This way the cover does not get in the way during mounting. Thanks to the edge at the bottom of the speaker, it can stand on the floor during installation without damaging the grid. The kink in the grid is a reference to the new design language that is being implemented in all Apart products.

AUD-7 ImageWide

The strength of all of Apart’s products lies in the simplicity of the installation, combined with timeless design. And the P60DT Pendant is another perfect example of this.

schetsen

Do you also want your product or services to set the tone in your sector?

Or is there something else we can help you with?
Don’t hesitate to contact us!

More projects

You might also like these projects...