deSingel Front Of House

deSingel ontvangt jaarlijks tienduizenden bezoekers in zijn uitgebreide zalencomplex. Om elk bezoek aan deSingel feilloos te laten verlopen, staan er steeds hosts paraat die iedere gast naar de juiste zaal leiden. De hosts kunnen op hun beurt rekenen op een collectie mobiel maatmeubilair dat speciaal voor hen ontworpen is.

  • Client: deSingel
  • www.desingel.be

Contactpunten

Dankzij een groot aantal zalen kan deSingel een grote variëteit aan voorstellingen faciliteren. Daarnaast huisvest het complex onder andere het conservatorium en het Vlaams Architectuurinstituut. Dit zorgt voor een veelheid aan functies en dus ook een bont publiek dat wegwijs gemaakt moet worden in het gebouw.

SIN FOH intro ImageWide 8
SIN FOH intro ImageWide 9

Bij een voorstelling moeten bezoekers zo vlot mogelijk naar de zaal geleid worden. Dit is de taak van de hosts. Om hen hierbij te helpen, ontwikkelden we een aantal meubels op maat. Die markeren de contactpunten in de ruimte en geven de hosts een werkvlak.

Ticketcontrole

De ticketbalies zijn een herkenningspunt voor bezoekers. Zonder te breken met de stijl van het gebouw, vormen ze zowel een fysieke als visuele barrière. Ze bieden ruimte voor gastenlijsten, een kassa, merchandise, enz. Kortom, alles wat een host nodig heeft om het publiek te ontvangen.

Door hun compacte en stabiele verhouding kregen ze de bijnaam ‘stierkes’.

Op een sobere manier vormen de balies een herkenningspunt voor bezoekers.
SIN FOH Stier ImageWide 3
SIN FOH Stier ImageWide 1
Tekst

Programma

Ook aan de zaal staat er een host klaar voor de bezoekers. Die beantwoordt al hun vragen, of begeleidt hen naar hun plaats. Programmaboekjes hoeft de host niet meer vast te houden, want daarvoor is er de ‘giraf’. Deze programmahouder zorgt er met zijn lange nek ook voor dat de zaal gemakkelijk te vinden is.

SIN FOH intro ImageWide 7
SIN FOH Giraf ImageWide 6

Inzetbaar

Er werd voor gezorgd dat de meubels snel en gemakkelijk overal op de campus kunnen worden ingezet. Ze zijn immers licht, hebben geïntegreerde wieltjes, en passen in de lift.

SIN FOH Giraf ImageWide 4

Ben je ook op zoek naar tools om je workflow te stroomlijnen?

Of kunnen we jou met iets anders helpen?
Aarzel niet om ons te contacteren!

More projects

You might also like these projects...

deSingel Front Of House

Every year, deSingel receives tens of thousands of visitors in its many halls. To ensure a smooth running for every visit to deSingel, there are always hosts at the ready to guide each guest to the right room. The hosts in turn can count on an array of customized mobile furniture specially designed for them.

  • Client: deSingel
  • www.desingel.be

Point of contact

With its large number of halls, deSingel is able to facilitate a wide variety of performances. The complex also houses the conservatory and the Flanders Architecture Institute. This has led to a multitude of functions and consequently also a varied audience to be guided through the building.

SIN FOH intro ImageWide 8
SIN FOH intro ImageWide 9

Visitors to a show must be led to the room as quickly as possible. This is the job of the hosts. To help them do this, we developed customized furniture. They mark the points of contact in the room and give the hosts a work surface.

Ticket control

The ticket counters are an easy landmark for visitors. While remaining true to the style of the building, they form both a physical and visual barrier. They offer space for guest lists, a cash register, merchandise, etc. In short, they are everything a host needs to receive the audience.

With their compact and stable proportions, they were nicknamed the “bulls”.

Op een sobere manier vormen de balies een herkenningspunt voor bezoekers.
SIN FOH Stier ImageWide 3
SIN FOH Stier ImageWide 1
Tekst
Tekst

Program

There is also a host for visitors at every hall, to answer any questions or guide them to their seat. Program booklets no longer have to be held by the host. That’s where the “giraffe” comes in. With its long neck, this program holder also makes the room easy to find.

SIN FOH intro ImageWide 7
SIN FOH Giraf ImageWide 6

Versatility

All of the furniture items are lightweight, they have integrated wheels, and fit in the elevator, which means they can be used quickly and easily, anywhere on campus.

SIN FOH Giraf ImageWide 4

Are you looking for tools to streamline your workflow?

Or can we help you with something else?
Don't hesitate to contact us!

More projects

You might also like these projects...