Hoe te navigeren voorbij het einde van de kaart

Weet je nog, maart 2020? De lente was in zicht, we hadden allerlei projecten op te starten, innovatie-ideeën, plannen, en plots gooide een vervelend virus alles om. De wereld leek hard op de rem te gaan staan, maar start de komende weken stilletjesaan weer op. Verder dan een paar weken kijken, lijkt turen in een glazen bol. Wat wel duidelijk is, is dat we niet teruggaan naar “business as usual”. Wat zal de toekomst brengen? En op welke manieren gaan we de plannen die klaar lagen moeten hertekenen?

Wij zijn als ontwerpers gewend om met onzekerheid om te gaan. We hanteren een aantal principes die houvast geven waardoor we nu ook met nieuwsgierigheid naar de toekomst kijken. We delen ze graag met jou. 

Behoud wat goed is

Je hebt je onderneming niet willekeurig opgebouwd. Je strategie niet willekeurig gekozen. En ook de wereld zal niet helemaal veranderen. Mensen blijven mensen. De bestaande kaart is niet helemaal onbruikbaar.

Geloof in je eigen visie, met een kritische blik. De principes en waarden van je onderneming kunnen dezelfde blijven, ongeacht hoe de wereld verandert. De uitvoering ervan zal je wellicht moeten herbekijken. Sommige dingen zullen veranderen, andere kan je behouden.

ImageSquare_6
ImageSquare_7

Aanvaard de beperkingen 

De situatie komt hard aan. Niemand heeft er iets aan om te doen alsof alle mogelijkheden open liggen. Door de beperkingen die er zijn te aanvaarden en expliciteren, creëer je een nieuw kader waarbinnen creativiteit mogelijk is.

Denk in opties

Hoewel velen er zich aan wagen, heeft het geen zin om voorspellingen te maken over hoe alles er precies zal uitzien. De situatie - economisch, medisch en sociaal -verandert nog constant. Misschien heb je niet één maar meerdere kaarten nodig. Denk dus in verschillende scenario’s en werk aan verschillende routes. 

ImageSquare_8
ImageSquare_9

Experimenteer

Sta niet stil. Blijf niet plannen maken tot elk detail is uitgewerkt.  Net zoals de toekomst niet met zekerheid te voorspellen is, zijn er geen garanties op wat daarin wel en niet zal werken. Kom in beweging door dingen te proberen, en zo te ontdekken wat werkt en wat niet. Ontdek al doende welke keuzes je in de juiste richting wijzen.

Met deze 4 principes teken je actief mee aan de kaart van de toekomst, in plaats van te wachten hoe die zich ontvouwt.

Benieuwd? Wij ook!

We tekenen graag mee aan jouw pad.

More projects

You might also like these projects...