Participatie wijk Muide Meulestede

Een stadsvernieuwingsproject kan gevoelig liggen voor de betrokken wijken. Daarom is het belangrijk dat je als stad of gemeente je inwoners betrekt in het verhaal. Context geven bij bepaalde ideeën is cruciaal voor participatie. Zeker wanneer een plan voordelen heeft voor de wijk, maar soms ten nadele lijkt voor de individuele bewoner. Een rustige en groene straat is fijn, maar vraag jij de buurman zijn auto verderop te parkeren?

  • Client: Stad Gent


  • stad.gent


MMM_image fullposters

Drie wijkopstellingen

Om dit te bereiken, werkten we 3 wijkopstellingen uit die de bewoners duiding bieden bij de plannen voor de wijk. Dit drieluik had als doel de inwoners te betrekken, hen de voordelen te laten ervaren en feedback te verzamelen. Op die manier kan de stad anticiperen op vragen en bezorgdheden. Om de plannen voor de wijk bevattelijk te kunnen communiceren en duiden, werd er een verhaal opgebouwd rond 5 pijlers: de groenblauwe wijk, de kringloopwijk, de verbonden wijk, de aanpasbare wijk en de gezonde wijk.

GIF MMM
Wijkopstelling 1

Wat gebeurt er in mijn achtertuin?

We vertaalden de stadsvernieuwingsplannen naar een digitale en interactieve kaart van de wijk. Wijkbewoners en andere stakeholders klikken op een bepaalde plek en krijgen een beeld hoe dit wijkdeel in de toekomst zal transformeren en wat de impact ervan is. Zo weet de wijkbewoner “wat gebeurt er in zijn achtertuin” zal gebeuren, zonder zich te moeten verdiepen in het totale dossier. Dit laagdrempelig informatieplatform verzamelde ook bezorgdheden en vragen van de buurtbewoners.

"Een rustige groene straat is fijn, maar vraag jij de buurman zijn auto verderop te parkeren?"

Wijkopstelling 2

Hé buur, doe je mee?

Daarnaast rolden we een campagne uit met honderden klimopplantjes. Die plantjes symboliseren de 5 toekomstpijlers van de wijk, en de manier waarop deze cruciale ambities realiseren. Bewoners mochten gratis een plantje kiezen voor de pijler die hun voorkeur wegdroeg. Zo moedigden we de inwoners aan om zich te verdiepen in de plannen voor de wijk.

Om de betrokkenheid en participatie te verhogen, deelden we plantjes uit.

Verdiepen en vergroenen

Het plantje plaatsten ze op een zichtbare plaats waardoor buren ook getriggerd werden om zich te verdiepen in de wijkplannen. En tegelijk realiseerde de wijk zo groenere gevels. Met deze actie bereikten we een groot publiek en zorgden we ervoor dat buurtbewoners ambassadeurs werden van hun toekomstige wijk.

Illustratie om mensen uit te nodigen om een plantje op te halen.
ImageWide_7
ImageWide_5
Wijkopstelling 3

De wagen maakt plaats voor buurtplezier

De laatste opstelling is een resultaat van de cocreatie met een aantal actieve wijkbewoners. We wilden kijken welke aspecten uit de langetermijnvisie we nu al in de wijk konden implementeren. Tijdens de wijksessies bleef mobiliteit als heikel punt naar voren komen: men wil minder verkeer maar ook de auto voor de deur. Daarom introduceerden we de modulaire en verrijdbare parklet.

Verrijdbare parklet

Deze omgebouwde trailer reist door de wijk en komt op parkeerplekken in de straat te staan. Buurtbewoners kunnen zo alvast ervaren dat ze hun auto een stukje verderop moeten parkeren, maar daar groen en verbinding met de buren voor terug krijgen. Het modulaire raster op de trailer laat de buurtbewoners toe om de parklet aan te passen naar wens: een picknickplek, een podium, een speelplek of zelfs een moestuin.

MMM_ImageSquare_3
MMM__ImageWide_2
MMM_ImageWide_9
MMM__ImageWide_3

Wil jij ook participeren met de burgers uit jouw gemeente?

Of kunnen we jou met iets anders helpen?
Aarzel niet om ons te contacteren!

More projects

You might also like these projects...