Ledsreact

Ledsreact is een startup die de manier waarop mensen trainen wil verbeteren. Dit doen ze met Direction, hun interactieve sportkegel. Direction is fun en innovatief, met een gegarandeerde impact op het reactievermogen van de sporter.

  • Ledsreact
  • www.ledsreact.be
20161116 LEDsreact | #project |_2
20161116 LEDsreact | #project |
20161116 LEDsreact | #project |_11

Responstijd

Responstijd is de duur tussen een stimulus en de reactie van een persoon daarop. Het is een belangrijke factor in vele sporten, denk maar aan een startschot bij het sprinten of een groen licht bij Formule 1. Maar ook in andere sporten zoals voetbal en basketbal speelt responstijd een belangrijke rol, wanneer atleten op acties van de tegenstander moeten reageren.

20161116 LEDsreact | #project |_5
20170705 LEDsreact | #project _21

Technologie

Aan de hand van sensoren kan Direction inschatten hoe ver een sporter is. Wanneer de sporter de kegel nadert, wordt op het laatste moment, door één van de 4 gekleurde leds, een willekeurige richting aangegeven. Dankzij de sensoren en de slimme software kan de reactiesnelheid accuraat getraind en ook systematisch opgedreven worden.

Gebruik

De 4 richtingen van Direction hebben elk hun eigen kleur, zo kan er aan iedere kleur een verschillende oefening of betekenis gelinkt worden. Hierdoor zijn de trainingsmogelijkheden bijna ontelbaar. Voor de 4 richtingen zijn er ook 4 knoppen. Met een druk op één van de knoppen kunnen de richtingen geactiveerd en gedeactiveerd worden.

20161116 LEDsreact | #project |_3
20170705 LEDsreact |#project _23

Klaar… start

Om de nodige features voor dit product te bepalen, hebben we eerst de interactie in kaart gebracht en gestroomlijnd. Stap voor stap gingen we na hoe het toestel gebruikt zou worden en wat het precies moest doen. Hierna werkten we de vormgeving uit in 3D, zodat er een werkende testversie geproduceerd kon worden.

20170705 LEDsreact | #project _13
20161116 LEDsreact | #project |_4

Degelijke uitvoering

De kegel van Ledsreact is waterdicht en schokbestendig en kan dus zeker tegen een stootje. Ook aan de batterij is gedacht, die gaat lang mee zodat je hem niet iedere training moet opladen. Na de training kunnen de kegels makkelijk op elkaar gestapeld worden.

"LED's get fysical"

20170705 LEDsreact | #project _19
20161116 LEDsreact | #project |_6
20170705 LEDsreact | #project _14

Ledsreact

Ledsreact is a startup aiming to improve the way people train. And they’re doing so with Direction, their interactive sports cone. Direction is fun and innovative, with a guaranteed impact on athletes’ response speed.

  • Ledsreact
  • www.ledsreact.be
20161116 LEDsreact | #project |_2
20161116 LEDsreact | #project |
20161116 LEDsreact | #project |_11

Response time

Response time is the length of time between a stimulus and a person’s response to it. It’s an important factor in many sports, just think of the starting shot for a sprint race or the green light in Formula One racing. But even in other sports, such as football and basketball, response time is important, when athletes need to react to their opponent’s actions.

20161116 LEDsreact | #project |_5
20170705 LEDsreact | #project _21

Technology

Direction uses sensors to estimate how far away a person is. When the athlete approaches the cone, a random direction is indicated by one of the 4 colored LED lights, at the very last moment. Thanks to the sensors and smart software, response speed can be trained accurately and even systematically increased.

Use

4 buttons are linked to 4 directions, each with their own color. This way, a color can be linked to a different meaning or a different exercise. Just one push of a button activates or deactivates the directions. The training opportunities are almost countless.

20161116 LEDsreact | #project |_3
20170705 LEDsreact |#project _23

Ready, set… GO

In order to determine the right design and the necessary features for this product, we started by mapping and streamlining the interaction. We took a step-by-step approach to see how this device would be used and what exactly it should be able to do. We developed the design in 3D, which made it possible to then produce a functional test version.

20170705 LEDsreact | #project _13
20161116 LEDsreact | #project |_4

A high-quality product

The Ledsreact sports cone is waterproof and also shock-resistant, so it is certainly sturdy enough. We also thought about the battery, which has a long life so that it doesn’t have to be charged after every practice. After training, the cones can simply be stacked on top of each other.

"LED's get physical"

20170705 LEDsreact | #project _19
20161116 LEDsreact | #project |_6
20170705 LEDsreact | #project _14