Participatie met bezoekers in Hof van Busleyden

Participatie met bezoekers in Hof van Busleyden

Het Museum Hof van Busleyden was tot 2018 gesloten voor een grootse restauratie en herinrichting. Bij de heropening besloot het museum een nieuw pad in te slaan en zich te richten op participatie met hun bezoekers. Dat ging vlot door de nauwe band die het stadspaleis heeft met de uiteenlopende verenigingen in de Maneblussersstad. Maar dan kwam de belangrijke vraag bovendrijven: hoe betrekken we niet-Mechelaars? Via Antwerp Powered by Creatives kwam het museum bij Studio Dott terecht.

 

  • Client: Museum Hof van Busleyden
  • www.hofvanbusleyden.be

Hofkunstenaar? Zeg maar hofcreative.

Participatie is het hart geworden van het Hof van Busleyden. Bij elke tentoonstelling worden Mechelse verenigingen betrokken en kunnen museumbezoekers hun ideeën delen. Maar al snel kwam de vraag: hoe betrekken we bezoekers die niet van de Stad Mechelen zijn? Om voor dit vraagstuk een concept te bedenken en realiseren, vonden ze in Studio Dott de juiste partner, of zeg maar hofcreative.

Museum Hof van Busleyden
Brainstormen over bezoekersparticipatie in het museum Hof van Busleyden

Van concept tot product

Om de vraag van het Hof van Busleyden te verscherpen gingen we in research- en ideemodus om interessante concepten te bedenken. Wat willen we bereiken met de participatie-installaties in het museum? En wat is een waardevolle toevoeging voor de bezoekers buiten Mechelen? Hoe kan het museum de bezoekers inspireren en omgekeerd? Als ontwerpbureau benutten we onze ervaring met participatieprojecten en weten we hoe we burgers kunnen aanmoedigen om met elkaar in gesprek te gaan. Dat doen we door een concreet kader te scheppen aan de hand van verschillende principes. We brengen vervolgens zowel onze expertise als dat van het museum samen en zetten die informatie om in een fysiek project.

Service X Product

Het resultaat van deze samenwerking: twee installaties in de participatieve ruimtes die een mooie toevoeging vormen voor de bezoekers die niet van Mechelen zijn. Het werd een project waar onze service en product designers de handen in elkaar sloegen. Op die manier konden we de concepten tot leven brengen en realiseren in de ruimtes.

Particpatie installatie in museum Hof van Busleyden

Grond der Dingen

Het museum had een ruimte toegewijd aan hun participatieproject ‘De Grond der Dingen’, een initiatief in samenwerking met theater Arsenaal/Lazarus. Daarin krijgt elke Mechelaar een vierkante meter en wordt hen gevraagd wat zij ermee zouden doen: Hoe wil jij meebouwen aan de gemeenschappelijk toekomst van alle Mechelaars? Alle ideeën krijgen een plek in de participatieve ruimte.

Om bezoekers van buiten Mechelen te betrekken maakten we een installatie waarbij je kan aanduiden welk idee jouw voorkeur heeft. We vertaalden de metafoor van de vierkante meters naar een installatie met een stadsplan en vierkante kaartjes waar je jouw voorkeur kan neerpennen. We werkten aan de hand van de vier thema’s die belangrijk zijn binnen het social design: lokaal, delen, verbinden en menselijke maat. Elk kaartje had een thema om de bezoekers te triggeren en anders te laten nadenken over hun stad.  Zo kunnen de bezoekers nadenken over wat er vandaag al gebeurt in hun stad en wat nog kan evolueren. Door de verschillende stapels kaartjes komt de stadskaart tot leven en gaat het lijken op een miniatuur stad.

Ruimte in museum Hof van Busleyden dat is voorbehouden aan participatie. In het bijzonder het project 'Grond der Dingen'.
Busleyden_ImageSquare_7

Verenigingen maken de stad

Bij de tweede installatie die we ontwikkelden, lag de focus op het verenigingsleven. Bezoekers, van zowel Mechelen als daarbuiten, krijgen de kans om te delen wat ze van het verenigingsleven in hun stad vinden. Via gekleurde touwtjes kan je verschillende keuzeopties verbinden: Van waar ben je? In wat voor vereniging zit je? Ben je een eeuwige student of net een bourgondiër? De verschillende touwtjes van alle bezoekers zorgen voor een kleurrijk, geweven effect op de muur dat steeds verandert. Zo krijgen de bezoekers ook echt het gevoel dat ze iets van zichzelf achterlaten in het museum.

 

Busleyden_ImageSquare_5
Bezoekers kunnen hier met een touwtje aanduiden in welke verenigingen zij zitten.

Participatie integreren in
jouw museum?

Of kunnen we jou met iets anders helpen?
Aarzel niet om ons te contacteren!

More projects

You might also like these projects...

Next project

You might also like this project...