Honsenn Earbuds

Na enkele eerdere samenwerkingen contacteerde Honsenn, een Aziatische producent, ons andermaal om een nieuw product aan hun bestaande aanbod toe te voegen. Dit keer om noise cancelling earbuds te ontwerpen die inspelen op de noden van hun klanten. Earbuds zijn namelijk meer dan een functioneel product; ze zijn een deel van je lifestyle en moeten passen bij je persoonlijkheid. Geen wonder dat de vormgeving hierbij uitermate belangrijk is.

  • Honsenn audio
  • www.honsenn.com
  • 2019
HON-03 ImageWide_11 a

'Design for all' vs. 'Standing out'

Voor veel bedrijven is een product pas een succes als het rendabel is. Het verbaast dan ook niet dat lifestyleproducenten verwachten dat hun product zoveel mogelijk mensen aanspreekt. ‘Design for all’ is moeilijker dan het lijkt. Met een uniek en uitgesproken ontwerp loop je het risico in een nichemarkt te belanden en slechts een kleine groep potentiële kopers aan te spreken. Ben je braaf en té generiek, dan loop je het risico te verdwijnen in de grijze massa.

Om tot een product te komen dat zowel vertrouwd als vernieuwend aandoet, ben je bij ons aan het juiste adres.

 

HON-03 ImageSquare
Moodboards zijn een efficiënte tool om het in <br> een vroege fase over look & feel te hebben.
Moodboards zijn een efficiënte tool om het in
een vroege fase over look & feel te hebben.
HON-03 ImageWide_9
Aan een goed ontwerp gaan honderden <br> schetsen  vooraf.
Aan een goed ontwerp gaan honderden
schetsen vooraf.
HON-03 ImageSquare_10 b

Uitpuren en verfijnen

Na het aftoetsen van het moodboard en het vele schetswerk, is het ‘money time’. Tijd om keuzes te maken! En dan de vertaalslag naar 3D. Functionaliteit, technische maakbaarheid en esthetiek staan voorop, terwijl we blijven schaven tot het product voldoet aan onze hoge standaarden. Geen detail ontsnapt aan onze precisie!

Consistentie troef

Niet enkel de earbuds, maar ook de bijhorende case ging door het creatieve proces. We wilden een uniek ontwerp in lijn met de vormtaal van de earbuds.

HON-03 ImageSquare_3
Enkele voorstellen voor de materialisatie van de case
Enkele voorstellen voor de materialisatie van de case
HON-03 ImageSquare_2

Perfect Fit

Als ontwerpers hechten wij uiteraard veel belang aan het esthetische, maar we zouden Studio Dott niet zijn als we niet de ‘extra mile’ gingen om ook de ergonomie en de fitting perfect te krijgen. We pasten het model op iedereen die er 'oren' naar had.

HON-03 ImageWide_2

Ook interesse in een onweerstaanbaar vormgegeven product?

Of kunnen we jou met iets anders helpen?
Aarzel niet om ons te contacteren!

More projects

You might also like these projects...

Honsenn Earbuds

After several collaborations, Honsenn - an Asian manufacturer - appealed to Studio Dott once again to expand their existing portfolio with a new product. We were asked to design noise-cancelling earbuds that meet the needs of their customers. Earbuds are more than a functional product; they are part of one’s lifestyle and should, ultimately, fit one’s personality. It goes without saying that design matters!

  • Honsenn audio
  • www.honsenn.com
  • 2019
HON-03 ImageWide_11 a

'Design for all' vs. 'Standing out'

For many companies, the success of a product is determined by its profitability. No surprise there that producers selling ‘lifestyle’ expect their product to be appealing to the broadest variety of people. ‘Design for all’ … sure! But it is harder than it seems. With a unique and distinctive design, you risk ending up in a niche market, attracting only a small group of potential buyers. But when being too modest and generic, your product risks getting lost into the mass.

Creating a product that feels both familiar and innovative, YES we can!

 

HON-03 ImageSquare
Mood boards are an efficient tool
to discuss style <br> in an early phase.
Mood boards are an efficient tool to discuss style
in an early phase.
HON-03 ImageWide_9
Good design is preceded by hundreds of sketches.
Good design is preceded by hundreds of sketches.
HON-03 ImageSquare_10 b

Diving into the details…

Mood boards … check! Multiple sketches and exploration… check and check! Now it’s money time. Time to make the necessary decisions! Up next, translating the designs into a 3D model. Functionality, manufacturability and aesthetics are paramount as we refine and tweak the product until it meets our high standards. Yep, we have a keen eye for detail…

Consistent action creates consistent results

Not only the earbuds went through these different phases. Their protective case required the same amount of creativity, precision and TLC. We wanted a unique design fully aligned with the design language of the earbuds.

HON-03 ImageSquare_3
Some proposals for the materialization of the case
Some proposals for the materialization of the case
HON-03 ImageSquare_2

Perfect Fit

As designers, we obviously attach great importance to the aesthetic design, but we wouldn’t be Studio Dott if we didn’t go that extra mile to perfect the ergonomics and fitting as well. We tried the model on everyone we could find and were "all ears" to their remarks.

HON-03 ImageWide_2

Interested in a product with an irresistible design?

Or is there something else we can help you with?
Don’t hesitate to contact us!

More projects

You might also like these projects...