Sollicitaties

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden. Deze nieuwe Europese privacywetgeving zorgt ervoor dat mensen zo veel mogelijk controle hebben over hun gegevens. Wat we alleen maar kunnen toejuichen binnen Studio Dott.

Door het sollicitatieformulier in te vullen, stem je ermee in dat Studio Dott de door jouw bezorgde gegevens bewaart in databanken die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Studio Dott, zijn partners of zijn leveranciers. Door jouw deelname geef je aan dat geef je aan dat je akkoord gaat met de privacyverklaring van Studio Dott en dat je deze hebt gelezen.

Voor Studio Dott is de bescherming van jouw persoonlijke gegevens erg belangrijk. We willen dat je begrijpt welke verschillende opties je hebt om jouw persoonlijke gegevens te controleren. Je kan jouw antwoorden op deze bevraging steeds opvragen, wijzigen of laten verwijderen via de persoonlijke links onderin jouw bevestigingsmail of door een mailtje te sturen aan [email protected] We houden uw gegevens trouwens enkel bij voor een beperkte periode. Maximaal 1825 dagen nadat het project afgerond is, worden jouw identificatiegegevens definitief verwijderd uit onze databronnen. Gegevens worden enkel doorgegeven indien je hiervoor expliciet jouw goedkeuring hebt gegeven. In dat geval zullen we je hiervoor persoonlijk contacteren.

Het spreekt voor zich dat wij jouw contactgegevens (enkel en alleen) zullen gebruiken in functie van het verder verloop van de sollicitatieprocedure. Jouw contactgegevens zullen NIET gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Privacyverklaring

Hoe wij jouw informatie gebruiken en verwerken

Deze vacature werd uitgeschreven door Studio Dott bvba. Studio Dott, (“Studio Dott”, ”wij” of “ons”), is een organisatie geregistreerd in België (Boomgaardstraat 115, 2018 Antwerpen) met het ondernemingsnummer 0475 357 111. Wij zijn een ontwerpstudio die als onderdeel van haar aanwervingsprogramma online sollicitatie ontvangt.

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de sollicitatieprocedure.

01 Is solliciteren vrijwillig?

Ja, solliciteren is geheel vrijblijvend, je bent vrij om te beslissen of je al dan niet wil deelnemen en welke gegevens je met ons wil delen. Je kan eveneens jouw deelname stoppen op eender welk moment tijdens het sollicitatieproces.

02 Welke informatie verzamelen wij over jou?

Als je deelneemt, zullen wij de informatie verzamelen die jij voorziet door de online vragenlijst in te vullen. We hebben hiervoor jouw toestemming nodig. Je kan kan je toestemming intrekken door het formulier niet af te werken of door ons te contacteren.

We kunnen ook bepaalde ‘analytics’ verzamelen over de hardware en software van jouw computer, bijvoorbeeld je IP-adres, het type device dat je gebruikt, het type browser dat je gebruikt, het soort besturingssysteem, enz. Deze gegevens zijn niet verbonden met jouw persoonlijke informatie, worden apart opgeslagen op beveiligde servers en worden enkel gebruikt voor kwaliteitscontrole, en om het meerdere keren invullen van dezelfde bevraging door dezelfde mensen te vermijden.

03 Hoe zullen wij de informatie die jij invult gebruiken?

Jouw antwoorden in het sollicitatieformulier zullen enkel gebruikt worden binnen het aanwervingsprogramma van Studio Dott. Jouw deelname hieraan, samen met jouw individuele antwoorden op de vragen zullen door ons strikt confidentieel gehouden worden. Jouw gegevens worden nooit met derden gedeeld, en worden veilig verwijderd binnen maximaal 1812 dagen na het ontvangen van het sollicitatieformulier. Mogelijke inzichten zullen enkel bestaan uit anonieme, statistische informatie en wij verzekeren je dat je NIET geïdentificeerd zal kunnen worden in de resultaten.

Wij kunnen je ook verzekeren dat de informatie die je invult tijdens deze sollicitatieprocedure NIET gebruikt zal worden voor marketing, noch zullen wij jouw informatie verkopen of doorgeven aan een derde partij.

04 Hoe lang bewaren wij de informatie die je invult?

Wij zullen informatie die jou persoonlijk kan identificeren maximaal bewaren voor 1825 dagen na het ontvangen van jouw gegevens. Na die periode zullen wij alle identificerende informatie veilig verwijderen, en enkel eventuele anonieme statistische overhouden. Niettegenstaande het voorgaande, als een toepasbare financiële/boekhoudkundige wettelijke bepaling oplegt dat bepaalde gegevens langer bewaard moeten worden, dan zullen die bepalingen voorrang krijgen. Waar toegestaan zullen wij gegevens die jou persoonlijk kunnen identificeren, verwijderen indien je hierom verzoekt. Hoe je dit moet doen, staat uitgelegd onder onder hoofdstuk 05.

05 Hoe krijg je toegang tot jouw informatie en/of hoe kan je die verbeteren en/of hoe kan je vragen dat die verwijderd wordt?

Persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons, je hebt dan ook op elk moment het recht om de gegevens die wij over je beschikken op te vragen, aan te passen of te laten verwijderen.

Onderaan jouw bevestigingsmail te je automatisch ontvangt nadat je het sollicitatieformulier hebt verzonden vind je twee unieke links terug. Kan je deze mail niet onmiddellijk terugvinden? Neem gerust contact met ons op.

06 Hoe verzekert Studio Dott dat jouw persoonlijke informatie beveiligd is?

Wij nemen onze verantwoordelijkheid om jouw persoonlijke informatie beveiligd te houden zeer ernstig. Daarom nemen wij elke redelijke voorzorg om te verzekeren dat jouw informatie beschermd wordt tegen verlies, diefstal of misbruik. Die voorzorgen omvatten gepaste fysieke beveiliging van onze kantoren, gecontroleerde toegang tot onze computersystemen en het gebruik van beveiligde, versleutelde internetconnecties wanneer persoonlijke informatie verzameld wordt.

07 Gebruikt het onderzoek cookies of gelijkaardige codes?

Algemeen op onze website maken wij gebruik van 'cookies'. Dat zijn kleine bestanden opgeslagen op jouw computer. Die bestanden worden zo zelden mogelijk gebruikt en dat enkel voor kwaliteitscontrole en validatie. Je kan 'cookies’ verwijderen of hun gebruik voorkomen door de browserinstellingen te wijzigen op jouw computer. Meer info over het cookiebeleid vind je hier...

08 Hoe kan je ons contacteren?

Als je vragen hebt of meer informatie wenst over onze sollicitatieprocedures, dan kan je altijd Studio Dott contacteren door een e-mail te sturen naar [email protected] met “Sollicitatie” als onderwerp.

Of via een brief naar:

Studio Dottt
Boomgaardstraat 115
2018 Antwerpen

Wens je de door jou ingezonden gegevens te herzien of te verwijderen? De concrete stappen hiervoor staan hier beschreven.

Als je klachten zou hebben, dan waarderen wij het als je ons eerst de kans geeft om het probleem op te lossen door ons te contacteren zoals hierboven uitgelegd. Je kan je ook altijd richten tot andere autoriteiten voor gegevensbescherming.

Wijzigingen aan ons privacybeleid:
Wij herzien ons privacybeleid regelmatig en dit privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 11/04/2019.

Dankjewel voor je vertrouwen,
Het Studio Dott team